Wetenschappers werken liever samen met andere wetenschappers en minder graag met bedrijven

Wetenschappers werken minder graag samen met bedrijven in hun onderzoek. Liever doen zij onderzoek samen met collega-wetenschappers. Dat blijkt uit een studie van innovatiewetenschapper Frank van Rijnsoever van de Universiteit Utrecht en het Rathenau Instituut in het wetenschappelijke tijdschrift The Journal of Technology Transfer. Overheden en subsidieverstrekkers proberen al jaren juist de samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven te bevorderen, om zo innovatie aan te jagen.

De onderzoekers kwamen tot hun bevindingen door 3145 wetenschappers in West-Europa en Noord-Amerika een serie keuzetaken voor te leggen. Elke keuzetaak beschreef twee mogelijke samenwerkingsprojecten. De projecten in de keuzetaken varieerden systematisch, zoals op het type samenwerkingspartner en de verwachte opbrengsten van samenwerking in de vorm van financiering en wetenschappelijke publicaties. “Ons onderzoek laat duidelijk zien de verwachte wetenschappelijke publicaties veruit de belangrijkste motivatie vormt voor wetenschappers om samen te werken. Dat publiceren gaat nu eenmaal eenvoudiger met collega-wetenschappers”, stelt onderzoeker Frank van Rijnsoever. “Daarnaast blijkt dat wetenschappers juist niet graag werken aan projecten die een bijdrage leveren aan de winst van een commerciële bedrijven”, vult collega-onderzoeker Laurens Hessels (Rathenau Instituut en Universiteit Leiden) aan.

Beloningen

Het onderzoek geeft ook handvatten om het samenwerken tussen wetenschappers en bedrijven te bevorderen. Een mogelijkheid is om het samenwerken voldoende interessant te maken via beloningen. Dit zou kunnen door samenwerking met bedrijven een criterium te maken om wetenschappers te bevorderen. Een andere mogelijkheid is door de budgetten van samenwerkingsprojecten te vergroten. Een maatregel die relatief weinig effect sorteert is het geven van extra salaris aan wetenschappers die samenwerken met bedrijven. “Veruit de meeste wetenschappers zijn meer gedreven door inhoud en wetenschappelijke erkenning dan door hun salarisstrook”, aldus Hessels.

Wederzijdse aarzeling

De onderzoekers zijn zelf kritisch over het bevorderen van samenwerking via beloningen. Van Rijnsoever: “Uit eerder onderzoek wisten we al dat bedrijven vaak niet graag samenwerken met wetenschappers aan universiteiten. Deze aarzeling blijkt dus wederzijds te zijn. Het is de vraag is of je hard aan samenwerking moet blijven trekken als beide partijen er weinig zin in hebben. Misschien dat je beter kunt inzetten op vormen van wetenschappelijke kennisbenutting waar mensen wel voor te porren zijn, zoals via het onderwijs.”

Frank van Rijnsoever is onderzoeker en universitair hoofddocent aan het Copernicus Instituut of Sustainable Development, faculteit Geowetenschappen. Zijn onderzoek richt zich op de gedragsaspecten rondom innovatie en hoe beleid dit gedrag kan beïnvloeden.

Publicatie
van Rijnsoever, F.J., Hessels, L.K. How academic researchers select collaborative research projects: a choice experiment. Journal of Technology Transfer (2020). https://doi.org/10.1007/s10961-020-09833-2
De studie is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).