Wat is de impact van het coronavirus op de carrière van (jonge) onderzoekers aan de Universiteit Utrecht?

Het coronavirus heeft een grote invloed op de carrière van vele wetenschappers aan de Universiteit Utrecht. Martijn Huysmans nam een enquête af namens de Utrecht Young Academy over de zorgen onder collega’s met tijdelijke contracten. Binnen een week vulden meer dan 500 mensen de enquête in. Wat kunnen we leren van hun antwoorden?

Dr. Martijn Huysmans (Foto: Ed van Rijswijk)

Martijn Huysmans, lid van de Utrecht Young Academy, zette de enquête op om goed beeld te krijgen van de problemen waar jonge onderzoekers tegenaan lopen. “Ik ben met dit project begonnen omdat vele collega’s met tijdelijke contracten mij benaderde en hun zorgen deelden. Ik ben ervan overtuigd dat door passende maatregelen, zoals een centraal fonds voor verlenging van contracten, de menselijke en onderzoekskosten van deze crisis kunnen worden beperkt.”

Via deze enquête (n=503) verzamelde de Utrecht Young Academy tussen 23 april en 30 april zorgen en problemen van wetenschappelijk personeel met een tijdelijk contract (zoals promovendi, postdocs en tenure track-medewerkers). Hoe heeft het coronavirus impact op hun contract en onderzoekstijdlijn? De meeste respondenten maken zich zorgen over het werken vanuit huis en vertraging in hun onderzoek door tegenslagen in (veld)experimenten of enquêtes. 

Zoals verwacht, bleek uit de enquête dat respondenten meer stress ervaren terwijl hun onderzoeksoutput lager is. Vooral bij respondenten met zorgtaken is sprake van hogere stress. Veel promovendi en postdocs hebben jonge gezinnen met meer zorgtaken. Zo noemde een van de respondenten “zorgen over achterblijven in de competitie ten opzichte van collega’s zonder zorgtaken”.  In een interview met DUB bespreken postdoc Divya Raj, lid van de Utrecht Young Academy, en drie promovendi hoe zij omgaan met de gevolgen van de coronacrisis.

Verder hebben we ook geanalyseerd of de enquête genderspecifieke verschillen liet zien. Van de vrouwelijke respondenten rapporteerde 68% dat ze minder onderzoekoutput produceren dan normaal, in vergelijking met 58% van de mannelijke respondenten. Dit komt overeen met sommige wetenschappelijke tijdschriften die noemen meer inzendingen te ontvangen van mannelijke auteurs en minder inzendingen van vrouwelijke auteurs dan normaal

De meeste respondenten (59%) zouden instemmen met een contractverlenging. Een respondent legt uit waarom. “Alle verstoringen die zich op dit moment en in de nabije toekomst voordoen maken het behalen van de tenure track voorwaarden in de gestelde tijd zeer moeilijk. Bovendien maken de verstoringen het extreem lastig om een baan te vinden op de arbeidsmarkt van dit jaar, wat ik zal moeten doen als ik deze zomer geen tenure krijg.”

De Utrecht Young Academy hoopt dat de Universiteit Utrecht met passende maatregelen op maat komt om medewerkers met een tijdelijk contract te helpen, zoals UYA-voorzitter Martine Veldhuizen ook besprak in een interview met DUB. In plaats van een verplichte verlenging van contracten, vinden wij het belangrijk dat de lokale situatie en individuele diversiteit in acht wordt genomen. Daarom raden wij aan dat de verlenging op opt-in basis aan. 

De Utrecht Young Academy wil ook graag benadrukken dat individuen niet onderworpen mogen worden aan willekeur. Waar leidinggevenden of afdelingen geen geld hebben, moet de universiteit een centraal fonds overwegen waar medewerkers met een tijdelijk contract een beroep op kunnen doen wanneer hun leidinggevenden hen niet kunnen of willen helpen. Daarnaast moedigen we de universiteit aan om na te denken over mogelijke negatieve neveneffecten van de maatregelen in de loop van de tijd, omdat er een risico bestaat op een file-effect: het helpen van specifieke groepen nu kan negatieve effecten hebben op aankomende groepen.

Bij interesse in het volledige rapport, neem graag contact op met de Utrecht Young Academy via uya@uu.nl. De Young Academy Leiden voerde ook een enquête uit onder jonge onderzoekers aan de Universiteit Leiden. Bekijk hier de samenvatting van de resultaten.