VMR Actualiteitendag 2017

Deelnemers VMR Actualiteitendag 2017

Op 23 maart 2017 vond de jaarlijkse VMR Actualiteitendag plaats in Utrecht. Tijdens deze zevende VMR Actualiteitendag namen dertien deskundige sprekers de deelnemers mee langs de belangrijkste onderwerpen in het omgevingsrecht.

Valérie van ’t Lam
Valérie van ’t Lam

De deelnemers hoorden over de actuele ontwikkelingen in het bestuurs(proces)recht, de Wabo en de omgevingsvergunning milieu en lucht en geur in het Activiteitenbesluit. Ook actuele ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie voor de onderwerpen geluid, milieueffectrapportage, afval en externe veiligheid kwamen aan bod. Daarnaast werd aandacht besteed aan de jurisprudentie in het waterrecht, de programmatische aanpak stikstof, het natuurbeschermingsrecht, de ontwikkelingen in het nadeelcompensatierecht en de inzet van milieuregelgeving voor omschakeling van boeren naar klimaatslimme landbouw.

Diverse onderzoekers van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) leverden een bijdrage aan deze dag:

  • Valérie van ’t Lam (advocaat bij Stibbe en geassocieerd medewerker bij UCWOSL) gaf een presentatie over Wabo en omgevingsvergunning milieu (pdf)
  • Berthy van den Broek (universitair docent bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en onderzoeker bij UCWOSL/UCALL) gaf een presentatie over Nadeelcompensatie in het omgevingsrecht: een leerstuk in ontwikkeling (pdf)
  • Annelies Freriks (advocaat-partner bij ELEMENT advocaten en hoogleraar omgevingsrecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht bij UCWOSL) gaf een presentatie over de Programmatische Aanpak Stikstof (pdf)
  • Jasper van Kempen (juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat en geassocieerd medewerker bij UCWOSL) gaf een presentatie over Jurisprudentie waterrecht (pdf)
  • Marcel Soppe (advocaat-partner bij Soppe Gundelach Witbreuk advocaten en geassocieerd medewerker bij UCWOSL) gaf een presentatie over Milieueffectrapportage (pdf)
  • Julian Kevelam (promovendus bij UCWOSL en verbonden aan Soppe Gundelach Witbreuk advocaten) ontving op deze dag de VMR Scriptieprijs 2017. Hij heeft zijn onderzoek kort toegelicht in een presentatie (pdf)
  • Marleen van Rijswick (hoogleraar Europees- en nationaal waterrecht bij UCWOSL) was dagvoorzitter.