Vier Utrechtse topwetenschappers krijgen Vici-beurs

Onderzoekers krijgen elk 1,5 miljoen euro

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier Utrechtse onderzoekers een subsidie van anderhalf miljoen euro toegekend. Met deze Vici-beurs kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. In totaal krijgen 34 Nederlandse toponderzoekers een Vici.

De Utrechtse Vici-winnaars zijn:

De regulatie van polariteit in epitheelcellen

Dr. Mike Boxem, Biologie

Een belangrijke eigenschap van dierlijke cellen is dat zij gepolariseerd zijn. Epitheelcellen zijn de meest voorkomende gepolariseerde cellen in het lichaam. Verlies van polariteit in deze cellen draagt bij aan het ontstaan van ziekten, waaronder kanker. In dit onderzoek wordt bekeken hoe polariteit tot stand komt in deze cellen.

Moleculaire structuur van mitochondria bestudeerd met behulp van cryo-elektron tomografie

Prof. dr. Friedrich Förster, Scheikunde

De meeste directe manier om structuren van moleculen in onze cellen te bestuderen is door ze sterk vergroot te bekijken. In dit project zal zo met een elektronenmicroscoop gekeken worden naar mitochondriën, de energiefabrieken van onze cellen. De onderzoeksresultaten kunnen ons meer leren over de moleculaire oorzaken van veroudering.

Grenzeloos gastvrij: lokale overheden en de mensenrechten van vluchtelingen in Europa

Prof. dr. Barbara Oomen, Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Internationale mensenrechten en lokale overheden. De vluchtelingencrisis vraagt veel van steden, die verbazingwekkend verschillend reageren. Daarom onderzoeken wij de betekenis van mensenrechten voor de wijze waarop Europese steden vluchtelingen verwelkomen en integreren. Juridisch, in de praktijk en in het lokale debat. Dit versterkt deze processen, en de waarde van mensenrechten.

Burgerschapsdiscoursen in de vroege middeleeuwen (400-1100)

Dr. Els Rose, Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek

Burgerschap wordt doorgaans geassocieerd met steden en nationale staten, minder met vroegmiddeleeuws West-Europa. Toch bleef een burgerschapsdiscours in gebruik in de periode na het Romeinse keizerrijk om uitdrukking te geven aan veranderende sociale en culturele identiteiten, terwijl de terminologie ontleend aan klassieke burgerschapsdiscoursen een radicale betekenisverandering onderging.

Toponderzoekers

De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren.

Veni, Vidi, Vici

De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs). De Vernieuwingsimpuls richt zich op onderzoekers die uitdagend en grensverleggend onderzoek willen doen.