Vidi voor Ben Harvey: onderzoek naar tijdverwerking in brein

Ben Harvey, experimenteel psycholoog en verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen, heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Vidi-subsidie toegekend gekregen. Met de maximaal 800.000 euro die hij ontvangt, krijgt Harvey de mogelijkheid om een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen.

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die sinds hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek verrichten. Wetenschappers die in aanmerking komen voor deze financiering behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Naast Harvey diende nog 589 andere onderzoekers een aanvraag in. NWO honoreerde er 89. Deze ronde levert de Universiteit Utrecht als geheel 11 Vidi-laureaten op. 

Uurwerken in brein

Het onderzoeksproject van Ben Harvey richt zich op uurwerken in het menselijk brein. De onderzoeker merkt op dat ons gevoel van tijd ons helpt om om te gaan met allerlei gebeurtenissen. “Dit tijdsbesef verandert met de leeftijd, en het verandert bij sommige psychische aandoeningen. Psychologen weten nog niet precies hoe ons brein tijd verwerkt. Mijn onderzoek maakt gebruik van hersenenscans om te onderzoeken hoe het brein tijdsinformatie uit onze zintuigen verwerkt en integreert.”

Wetenschappelijke impact

NWO selecteert Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatief karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact en de mogelijkheden voor kennisbenutting. Vidi-beurzen worden een keer per jaar toegekend.

Utrechtse laureaten

Op de website van de Universiteit Utrecht staan de Utrechtse laureaten. Alle andere gehonoreerden, en meer informatie over de Vidi-subsidie, zijn te vinden op de NWO-website.