Elf Utrechtse onderzoekers ontvangen Vidi-beurs

NWO heeft aan 89 ervaren onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Elf van deze wetenschappers zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten.

De Vidi-laureaten gaan onder andere onderzoek doen naar hoe ons brein tijd verwerkt, wat het geheim is achter een nieuw zonnecel-wondermateriaal om op basis hiervan nog efficiëntere zonnecellen te kunnen ontwikkelen, wat de relatie is tussen migraine en herseninfarcten om vrouwen met een hoog risico op te kunnen sporen en nieuwe therapieën te ontwikkelen, wat de oorzaken zijn van ijsverlies van gletsjers en kleine ijskappen, en hoe opvoeding in elk gezin een andere uitwerking heeft op het welbevinden van tieners, om opvoedadvies in de toekomst beter toe te spitsen op de gezinssituatie.

De volgende Utrechtse wetenschappers ontvangen de Vidi-beurs:

Bekijk hier de laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten.

Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers tot vijf jaar onderzoek doen. De Vidi-beurzen worden jaarlijks door NWO toegekend.

Vernieuwingsimpuls

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 590 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 89 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 15%.

Feiten en cijfers ronde 2016

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 590
Verdeling m/v bij aanvragen: 376 man, 214 vrouw 
Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 89 (15%) 
Verdeling m/v bij honoreringen: 52 man, 37 vrouw 
Honoreringspercentage mannen: 14% 
Honoreringspercentage vrouwen: 17%