27 november 2019

Afstudeer- en aanmoedingsprijzen voor technische en exacte vakken

Utrechtse studenten ontvangen Jong Talent Prijzen

Veel Utrechtse studenten vielen in de prijzen bij de uitreiking van de jaarlijkse Jong Talent Prijzen in de technische en exacte vakken. In totaal werden 18 scriptieprijzen voor masterstudenten toegekend en 61 aanmoedigingsprijzen voor eerstejaarsstudenten. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen reikte de prijzen 25 november uit in Haarlem.

beta-afstudeerprijswinnaars

De afstudeerprijzen en aanmoedigingsprijzen worden jaarlijks uitgereikt door De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het oudste “Geleerde Genootschap” in Nederland, dat het bevorderen van de wetenschap als doel heeft. De afstudeerprijzen gaan naar de beste masterscripties in de technische en exacte vakken. De aanmoedigingsprijs is voor studenten met de beste studieresultaten in de technische en exacte vakken in het eerste studiejaar. Beide prijzen hebben verschillende categorieën.

Afstudeerprijs

De scriptieprijs in de categorie Pfizer Prijs voor Life Sciences, met een prijsbedrag van 2.000 euro, ging naar de Utrechtse Hugo Damstra, die zijn masteronderzoek deed op de afdeling Molecular and Cellular Life Sciences. Zijn onderzoek richtte zich op de dynamiek van het cytoskelet van T-lymfocyten. “Zijn onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan ons inzicht in de regulatie van de dynamiek en functievervulling van T-lymfocyten, en daarmee in onze immunologische afweer”, stelt het juryrapport. “Tijdens zijn onderzoek heeft Hugo grote indruk gemaakt op zijn begeleiders door zijn vermogen om zelfstandig de juiste keuzes te maken in zijn onderzoek, door zijn vermogen om zich snel gecompliceerde onderzoektechnieken eigen te maken, door zijn slim opgezette en zorgvuldig uitgevoerde experimenten, door zijn zorgvuldige interpretatie van zijn onderzoekresultaten en door zijn voortreffelijke verslaglegging.” Inmiddels is Damstra promovendus in Utrecht in de celbiologie.

Aanmoedigingsprijs

Er werden zes Jong Talent Aanmoedigingsprijzen met een prijsbedrag van elk 500 euro toegekend aan Utrechtse studenten. Amy Moerkerke won de prijs in de categorie Biologie. Renske Wierda ontving de prijs in de categorie Natuurkunde en technische natuurkunde. De prijs in de categorie Scheikunde ging naar Annemijn van Koten. Tess Stepek won de prijs in de categorie Farmacie of (bio)farmaceutische wetenschappen. Merijn Schepers ontving de prijs in de categorie Informatica en technische Informatica. En de prijs in de categorie Wiskunde en technische Wiskunde ging naar Lammert Westerdijk.