Utrechtse juridische experts in de media over klimaatbevel Hoge Raad

Rianka Rijnhout
Rianka Rijnhout op NPO Radio 1.

Verschillende rechtsgeleerden van de Universiteit Utrecht hebben in de media uitleg gegeven over de historische uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Urgenda, over het klimaat. Het hoogste rechtsorgaan van Nederland oordeelde dat de Nederlandse staat vóór eind 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent moet verminderen. 

De Hoge Raad deed die uitspraak op 20 december 2019 en heeft zijn oordeel gebaseerd op het VN-Klimaatverdrag en op de rechtsplichten van de Staat tot bescherming van het leven en het welzijn van burgers in Nederland. De risico's van klimaatverandering bedreigen volgens de Hoge Raad de Nederlanders in hun recht op leven en welzijn.

Rianka Rijnhout, aansprakelijkheidsjurist en docent aan de Universiteit van Utrecht, vertelde op 20 december 2019 's avonds in radioprogramma Met het oog op morgen, wat deze uitspraak voor (internationale) gevolgen kan hebben.

Laura Henderson, expert in internationaal recht en mensenrechten en universitair docent aan de Universiteit Utrecht, schreef in juni 2020 een opiniestuk in NRC. "Klimaatbeleid reikt verder dan landsgrenzen en ook verder dan de huidige generatie. Het is een taak van rechters om daarop toe te zien. Ook al beweren sommige politici dat zulke rechterlijke inmenging antidemocratisch is."

Lees het artikel: Rechter kan in klimaatdebat optreden als curator van toekomstige generatie

Janneke Gerards, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en specialist op het gebied van Europese en nationale grondrechten, legt in NRC Handelsblad van 20 december uit, hoe het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) aan dit arrest verbonden is. Samen met collega Jerfi Uzman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Utrecht, gaat ze dieper in op hoe rechters wetten en verdragen interpreteren in het artikel "Help, de rechter grijpt de macht".

Jerfi Uzman praatte ook mee over de scheiding tussen politiek en rechtspraak in de uitzending van het NPO Radio 1 programma de Haagse Lobby, van 13 januari. 

Beluister de uitzending van Haagse Lobby

Tim Bleeker, promovendus milieuaansprakelijkheid aan de Universiteit Utrecht, publiceerde een opiniestuk in de Volkskrant van 8 januari 2020 over het klimaatbevel van de Hoge Raad. "Voor het oordeel dat overheden klimaatverplichtingen hebben, hoeft de rechter slechts het bestaande recht toe te passen", aldus Bleeker, "Dat is geen activisme, dat is zijn taak." Bleeker noemt de uitspraak van de rechter over reductie van broeikasgassen in 2020 zelfs enigszins conservatief. "Klimaatwetenschappers gebruiken geen glazen bol, maar baseren projecties op wetmatigheden."