USP-partners gaan voor collectieve warmte- en koudeopslaginstallatie

Unieke samenwerking draagt bij aan transitie naar een aardgasvrij Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, de SSH en Stichting Internationale School hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om samen een nieuwe collectieve warmte- en koudeopslaginstallatie (WKO) te realiseren. Met deze installatie wordt een deel van hun gebouwen in het Utrecht Science Park (USP) in de toekomst duurzaam verwarmd en gekoeld.

Met de ondersteuning van de gemeente en provincie Utrecht werken de USP-partners aan het verduurzamen van het energieverbruik binnen het Utrecht Science Park. De UU heeft al meerdere gebouwen aangesloten op een WKO-installatie. De ambitie is om in de toekomst steeds meer gebouwen aan te sluiten op warmte- en koude-installaties in dit gebied. In 2030 wil de UU CO₂ neutraal zijn.

Universiteitsbibliotheek

De samenwerking met de andere USP-partners is een mooie nieuwe stap. De volgende gebouwen worden op deze nieuwe WKO-installatie aangesloten: het gebouw van de Hogeschool Utrecht aan de Heidelberglaan 15, de Universiteitsbibliotheek en het UMC Utrecht en de nog te bouwen studentenwooncomplex High five en de Internationale School Utrecht.

Overzicht WKO-leidingen. Bron: DWA.nl

Collegevoorzitter Anton Pijpers is enthousiast:

De Universiteit Utrecht wil maximaal bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Door ons onderzoek naar klimaatverandering, met ons onderwijs, én door te kijken naar onze eigen bedrijfsvoering. Ons streven is om als organisatie in 2030 CO₂-neutraal te zijn. Warmte- koudeopslag speelt hierin een wezenlijke rol en het is prachtig dat we samen met de andere USP-partners de handen ineen slaan.

Nieuwe Utrechtse samenwerking in onderzoek naar Voeding & Gezondheid
Anton Pijpers
Voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht

CO₂-besparing

Bij een WKO-installatie wordt koude of warme energie in de bodem opgeslagen. Door meerdere gebouwen aan elkaar te koppelen met een WKO-installatie kan het warmte- of koude-overschot van het ene gebouw worden gebruikt om het warmte- of koudetekort van een ander gebouw aan te vullen. Zo gaat er minder energie verloren en zorgt de collectieve installatie voor CO₂-besparing en een lagere energierekening. Door samen te werken profiteren alle partijen bovendien van schaalvoordelen doordat er minder bronnen hoeven te worden geboord.

Start selectieprocedure

Nu de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend start de selectieprocedure voor een aannemer. Als alles volgens plan verloopt kan medio 2023 de opdracht worden gegund voor de aanleg van het WKO-systeem.