Universiteitsbibliotheek ondertekent Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed

De Universiteit Utrecht staat voor open science: niet alleen je resultaten openstellen voor wie maar wil, maar ook het proces van onderzoek en onderwijs zelf.  Deze manier van werken zien we ook bij het Netwerk Digitaal Erfgoed en het is daarom logisch om deel te worden van dit netwerk.

Matthijs van Otegem, directeur van de Universiteitsbibliotheek Utrecht ondertekent het Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed.
Matthijs van Otegem, directeur van de Universiteitsbibliotheek, ondertekent het Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed.

Leren, delen, en samenwerken

De Universiteitsbibliotheek Utrecht werkt graag samen met anderen om gebruikers grenzeloos toegang te bieden tot haar collecties. Het liefst via de daarvoor geldende standaarden en door op een innovatieve manier mee te werken met andere erfgoedinstellingen. Daarom ondertekent de universiteitsbibliotheek graag het Netwerk Digitaal Erfgoed - Manifest. Niet alleen omdat het achter de Strategie Digitaal Erfgoed staat, maar ook omdat het zich actief wil committeren aan de doelen van deze Strategie. 

Matthijs van Otegem, beleidsdirecteur van de Universiteitsbibliotheek Utrecht zegt hierover: "Ons erfgoed online delen met de veelheid aan mogelijke groepen die er iets mee willen doen, is een complexe klus. Tegelijkertijd is dat een doel dat we met veel collega-instellingen delen. De Universiteitsbibliotheek Utrecht treedt daarom graag toe tot het Netwerk Digitaal Erfgoed. Leren, delen, samenwerken: met elkaar komen we verder en daar hebben de gebruikers van ons erfgoed dan weer plezier van!"

Leren, delen, samenwerken: met elkaar komen we verder en daar hebben de gebruikers van ons erfgoed dan weer plezier van!

Erfgoedschatten digitaliseren

De Universiteitsbibliotheek Utrecht herbergt een schat aan erfgoed. Zij bezit niet alleen oude manuscripten die in de Middeleeuwen oorspronkelijk deel uitmaakten van de Utrechtse kloosters en kapittelen, maar ook een groot aantal oude en nieuwe kaarten, pamfletten, populair drukwerk, archieven van oud-hoogleraren, allerlei moderne bronnen, etc. De bibliotheek is al jaren bezig dit eigen erfgoed te digitaliseren, te verrijken en toegankelijk te maken voor onderwijs en onderzoek. Niet alleen voor medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht, maar ook voor andere belangstellenden. Door te werken volgens de principes van het Netwerk Digitaal Erfgoed kan digitale erfgoedinformatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar gemaakt worden. Zo zorgen we samen voor het digitale geheugen van Nederland.

Collega's van de Universiteitsbibliotheek en het Netwerk Digitaal Erfgoed bij de ondertekening van het Manifest Netwerk Digitaal Erfgoed op 18 oktober 2023
Collega's van het Netwerk Digitaal Erfgoed en de Universiteitsbibliotheek bij de ondertekening van het manifest.

Innovatieve Technieken

De Universiteitsbibliotheek Utrecht wil bijdragen aan kennisdeling door met innovatieve tools, Open source en open access toepassingen toegang bieden tot haar collecties, en haar eigen gedigitaliseerde materiaal zoveel mogelijk zichtbaar, open beschikbaar en herbruikbaar maken. 

Conservator gedrukte werken, Andrea van Leerdam, geeft in de kaartenzaal Bijzondere Collecties uitleg over innovatieve onderzoeksmethoden bij erfgoed.