Profiel

Andrea van Leerdam werkt per 1 oktober 2016 aan een promotieonderzoek naar boekillustraties (houtsneden) in de vroegste gedrukte boeken in het Nederlands, uit de 15e en 16e eeuw. Haar onderzoek heeft raakvlakken met de middeleeuwse en de vroegmoderne cultuur, met kunstgeschiedenis, literatuur, boekgeschiedenis, communicatiewetenschap en wetenschapsgeschiedenis. Ze heeft een subsidie in het NWO-programma Promoties in de Geesteswetenschappen ontvangen voor haar project ‘Woodcuts as reading aids: Illustrations and knowledge transfer in printed books in Dutch on the natural world, c. 1480 - c. 1550’.

 

Onderzoek naar houtsneden als leeshulpen

Andrea onderzoekt hoe houtsneden in vroege Nederlandstalige drukken bijdroegen aan kennisoverdracht. Het gedrukte boek was rond 1500 een nieuw medium met nog onwennige producenten en consumenten. Drukkers voorzagen hun boeken, bedoeld voor een publiek met uiteenlopende leesvaardigheid, van leeshulpen zoals titelpagina’s, prologen en hoofdstuktitels. Die maakten het makkelijker voor lezers en luisteraars om de inhoud van het boek tot zich te nemen. Ook boekillustraties zijn een interessante maar nog weinig onderzochte leeshulp. Voor informatieve teksten over de natuur en de kosmos analyseert Andrea hoe deze geïllustreerd zijn en hoe de houtsneden zich tot de tekst verhouden. Ook onderzoekt ze wie de beoogde en daadwerkelijke gebruikers waren van deze multimediale boeken in de volkstaal.

Promotoren: prof. dr. Arnoud Visser, prof. dr. Bart Besamusca (UU)
Copromotor: dr. Daantje Meuwissen (VU Amsterdam)

 

Communicatieadviseur/redacteur

Tot en met september 2016 heeft Andrea bij de afdeling Communicatie & Marketing van de faculteit Geesteswetenschappen gewerkt als communicatieadviseur en redacteur. Ze was onder meer eindredacteur van HUMmagazine en van de facultaire website www.uu.nl/gw.

Gegenereerd op 2017-08-19 04:02:56
Curriculum vitae

Utrecht Centre for Medieval Studies

Andrea is sinds september 2016 bestuurslid van het Utrecht Centre for Medieval Studies.

 

Artesliteratuur

Als lid van de Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur (WEMAL) werkt Andrea sinds 2008 mee aan o.a. transcripties en digitale edities van middeleeuwse handschriften met artesteksten. Artesliteratuur omvat teksten met een praktisch en instructief doel. Dat zijn bijvoorbeeld recepten, of teksten over chirurgie, magie of astrologie.

 

Communicatieadviseur/redacteur

Vóór haar promotieonderzoek heeft Andrea van juni 2007 t/m september 2016 bij de afdeling Communicatie & Marketing van de faculteit Geesteswetenschappen gewerkt als communicatieadviseur en redacteur. Ze was onder meer eindredacteur van HUMmagazine en van de facultaire website www.uu.nl/gw.

 

Jacob Cornelisz. van Oostsanen

Van 2006 tot 2014 was Andrea bestuurslid van de Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen, die tot doel had het werk van deze 16de-eeuwse schilder bij een breed publiek bekend te maken. Na de succesvolle overzichtstentoonstelling 'Van Oostsanen - de eerste Hollandse meester' (Amsterdam Museum, Stedelijk Museum Alkmaar, 15 maart - 29 juni 2014) heeft de stichting haar activiteiten beëindigd.

 

Studie

Andrea is in 2005 cum laude afgestudeerd in Taal- en cultuurstudies (specialisaties Middeleeuwse studies en Renaissance- en Barokstudies) aan de Universiteit Utrecht, met een doctoraalscriptie over geïllustreerde handschriften en vroege drukken van het reisverhaal van Sint Brandaan (13de-15de eeuw).

 

Meer informatie: zie LinkedIn

Gegenereerd op 2017-08-19 04:02:56

 2014

  • Andrea van Leerdam, Orlanda Lie, Martine Meuwese en Maria Patijn (red.), Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen (Verloren 2014, ISBN 9789087044176)
  • Andrea van Leerdam, 'De kunst van het sterven', in: Van Leerdam, Lie, Meuwese en Patijn (red.) 2014, 176-183
  • Andrea van Leerdam, 'Teamwork op monumentale schaal. De gewelfschilderingen van Jacob Cornelisz van Oostsanen', in: Daantje Meuwissen, Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475-1533). De Renaissance in Amsterdam en Alkmaar, tentoonstellingscatalogus Stedelijk Museum Alkmaar en Amsterdam Museum (Waanders Uitgevers 2014, ISBN 9789491196966), 141-151
  • Ilona van Tuinen, met een bijdrage van Daantje Meuwissen (eindredactie: Andrea van Leerdam), Het vroegste Amsterdamse schetsboek. Een zestiende-eeuws zakboekje uit het atelier van Jacob Cornelisz van Oostsanen (Stichting Jacob Cornelisz. van Oostsanen 2014, ISBN 9789082173109)

2013

  • Andrea van Leerdam, 'Nieuwe Brandaan-uitgave: grensoverstijgende avonturen in matige vertaling' [recensie van Ludo Jongen, Julia Szirmai en Johan Winkelman (ed.), De reis van Sint Brandaan, Verloren 2013], Queeste 20 (2013) 1, 59-62
  • Andrea van Leerdam, ‘Reusing images: what’s the use? Iconographic repetition as a ‘reading aid’ in German prints of St. Brendan’s voyage, ca 1476-1521’, lezing op congres ‘Illustrating the Early Printed Book. A Conference on the Occasion of the Publication of Ina Kok, Woodcuts in Incunabula printed in the Low Countries’, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 12 april 2013

2012

  • Andrea van Leerdam, 'Drukkersaffiches', Madoc 26 (2012) 4 (themanummer over Communicatie), 204-205
  • Andrea van Leerdam, 'Herkenbare houtsneden. Iconografische ontlening in Duitse drukken van het reisverhaal van Sint Brandaan', Madoc 26 (2012) 3, 140-151

2011

2010

  • Andrea van Leerdam, ‘Jacob Cornelisz. van Oostsanen. De vroegst bekende Amsterdamse kunstenaar’, Simulacrum. Tijdschrift voor kunst en cultuur 18 (2010), nr. 4, 32-38

2005

 

Alle publicaties
  2016 - Populariserende publicaties
van Leerdam, A.E. (2016). Presenteerblaadje (section). Pandora, Tijdschrift van het Vrouwennetwerk UU, 31 (2), (pp. 16) (1 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-08-19 04:02:56
Volledige naam
drs. A.E. van Leerdam Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer 2.43
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 6006
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2017-08-19 04:02:56
Laatst bijgewerkt op 04-04-2017