Universiteit Utrecht viert mensenrechten

Giel Heeringa (links) en Marc Hanna (rechts)
Geïnspireerd door een programma rondom de Grondwet, georganiseerd door het Utrecht Law College, begonnen studenten Marc en Giel ideeën, steun en samenwerking te genereren om een monument te laten maken voor de Grondwet, ergens in de stad.

Dit najaar staat de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie in het bijzonder stil bij de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, aangenomen door de Verenigde Naties op 10 december 1948. Daarnaast vieren we ook het 175-jarig bestaan van onze Grondwet! Kortom, genoeg redenen om specifiek aandacht te besteden aan onze rechten. 

Daarom organiseert de faculteit samen met studenten, onderzoekers en maatschappelijke partners de volgende evenementen:

Muurschildering 175 jaar Grondwet

Muurschildering 175 jaar Grondwet Foto: Ivar Pel)

Wat betekent de Grondwet voor jou? Op donderdag 14 september 2023 om 15.30 uur onthulden we feestelijk een opvallende muurschildering over 175 jaar Grondwet in de Hagelbuurt in Utrecht, vlakbij station Utrecht Centraal. Een initiatief van Utrechtse studenten die de bewustwording over de waarden van de Grondwet willen vergroten.

Muurschildering 175 jaar Grondwet

In je recht: Vragen nieuwe tijden om nieuwe mensenrechten?

We kunnen mensenrechten niet voor lief nemen, dat is duidelijk. Maar hoe actueel zijn ze nog in onze snel veranderende wereld? Moeten we rechten toevoegen? Studium Generale organiseert dit najaar een drietal lezingen in TivoliVredenburg om dit onderwerp te verkennen en te bespreken.

Meld je aan via onderstaande link(s).

Studium Generale: Mensenrechten om de hoek

Demonstratie voor mensenrechten in Duitsland (foto: Mika Baumeister via Unsplash)

Maandag 2 oktober

Mensenrechten raken ons allemaal. Of het nu gaat om de vrijheid om verliefd te worden op wie je wilt, of om je mening te uiten. Mensenrechtenverdragen zijn er om deze wezenlijke rechten te garanderen. Maar hoe actueel zijn ze nog in onze snel veranderende wereld? Waarom gaat het toch vaak mis? En wat kun jij er als individu mee? Rechtswetenschapper prof. Antoine Buyse (UU) vertelt waarom we mensenrechten niet voor lief mogen nemen.

Met prof. dr. Antoine Buyse (UU)

Aanmelden lezing Mensenrechten om de hoek

Impact Café: Vrijheidslezing door Susan Kigula

Susan Kigula
Foto: Jan Banning

Donderdag 5 oktober

Impact Café nodigt je uit om de Vrijheidslezing door Susan Kigula bij te wonen. In 2002 werd zij ter dood veroordeeld, en ging terwijl ze 'in de dodencel' zat rechten studeren. Namens alle 418 ter dood veroordeelden klaagde ze de staat Oeganda aan. In 2009 bepaalde het Hooggerechtshof dat de automatische doodstraf ongrondwettelijk was en dat alle doodstrafzaken herzien konden worden. In 2016 werd Susan vrijgelaten.

Aanmelden vrijheidslezing door Susan Kigula

Studium Generale: The road to climate justice

Een hand houdt een protestbord omhoog waarop staat: 'Climate justice now!'

Maandag 23 oktober

Klimaatverandering is hard op weg om wereldwijd de belangrijkste oorzaak van mensenrechtenschendingen te worden. Overstromingen en bosbranden maken mensen dakloos, extreme weersomstandigheden tasten de voedselvoorziening aan en droogtes en een stijgende zeespiegel dwingen mensen te vluchten. De armste landen ter wereld betalen de zwaarste prijs. Hoe kunnen we de belangen beschermen van degenen die het meest lijden?

Met o.a. Dr. Fatima Denton (UU) en klimaatadvocaat Tim de Bleeker (UVA)

Aanmelden lezing The road to climate justice (Engelstalig)

Studium Generale: Transgenderrechten onder druk

Tegen een gebouw hangt de transgender vlag, in de kleuren blauw, roze en wit.

Woensdag 29 november

De ‘antigenderbeweging’ wordt steeds feller. Ze verzet zich tegen de nieuwe Transgenderwet, die het makkelijker moet maken om je geslacht te wijzigen. Trans personen, die bovengemiddeld vaak het slachtoffer zijn van intimidatie, geweld en discriminatie, worden als bedreiging gezien. Hoe kunnen we hun mensenrechten beter beschermen?

Met jurist dr. Marjolein van den Brink (UU) en Brand Berghouwer (Transgender Netwerk Nederland).

Aanmelden lezing Transgenderrechten onder druk

Feestelijke Kick-off U Recht: Mensenrechten in beeld

Zondag 10 december

Op 10 december lanceert de Universiteit Utrecht het project De Rechtvaardige Stad. Er wordt gewerkt aan een website met informatie over de afzonderlijke rechten, waar ze vandaan komen, en hoe ze ook nu nog actueel zijn in bijzondere portretten van inwoners uit de stad. Het is een unieke samenwerking tussen studenten, fotograaf, documentairemakers en maatschappelijke partners waaronder College voor de Rechten van de Mens, Gemeente Utrecht, NiNsee, Pels Rijcken en Zimihc.