Universiteit Utrecht heeft acht nieuwe AI Labs

De Utrecht Universiteit is sinds 11 mei acht AI Labs rijker. Op het Utrecht AI Labs Event gingen het AI & Dierenwelzijn Lab, het Disc-AI Lab, het AI Lab for Sustainable Finance en vijf AI Labs van het UMC Utrecht officieel van start. In totaal heeft Utrecht nu veertien AI Labs.

Banner AI Labs
Foto: Bas van Hattum

Thomas Dohmen, directeur van de AI Labs, is trots op de lancering van de nieuwe Labs. “In de Labs brengen we wetenschap en praktijk samen door intensief op te trekken met bedrijfsleven, de publieke sector en andere partners. De opkomst van AI biedt veel mogelijkheden om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, maar kent ook flinke uitdagingen op het gebied van ethiek en privacy. Binnen de Labs werken we samen aan verantwoorde toepassingen van AI en leiden we tegelijkertijd het AI-talent van de toekomst op. ”

AI & Dierenwelzijn Lab

Een van de nieuwe Labs is het AI & Dierenwelzijn Lab. In dit Lab gaan dierwetenschappers, biologen en informatica-onderzoekers samen met experts van bijvoorbeeld fokbedrijven, sportverenigingen en NGO’s op zoek naar mogelijke toepassingen van AI-gebaseerde oplossingen in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan slimme sensoren in de stal die vastleggen en meten of dieren ongemak ervaren, of computergestuurd ontwerp van hoefbeslag dat gemaakt wordt met een 3D-printer.

Het bijzondere aan dit Lab is dat het dier centraal staat, aldus universitair docent Mona Giersberg, tevens coördinator van het Lab. “Het doel is om zo goed mogelijk vanuit het perspectief van het dier te kijken hoe het zijn omgeving ervaart en hoe het zich voelt. We willen AI dus vooral gebruiken met toegevoegde waarde voor het dier zelf en niet om dieren nog efficiënter in te zetten voor menselijke doeleinden.”

Verborgen kennis aanboren

In het AI-aided Knowledge Discovery Lab, kortweg Disc-AI Lab, ontwikkelen data-onderzoekers en -specialisten software en tools die het mogelijk maken om grote tekstbestanden snel en efficiënt te analyseren. In het AI Lab for Sustainable Finance werken onderzoekers op het gebied van datawetenschap, kunstmatige intelligentie en financiën samen met professionals uit de praktijk. Hun doel: de verborgen kennis in financiële datasets aanboren om onder meer de aanpak van witwaspraktijken te verbeteren en de kennis over effectief risicomanagement en duurzame investeringen te vergroten.

Het UMC Utrecht heeft vijf Labs, die onderzoek doen naar de mogelijkheden van AI op het gebied van onder andere preventieve gezondheidszorg, diagnostiek, behandeling en wiskundige modellering van ziekten. Met deze labs versterkt het UMC Utrecht haar samenwerkingen op het gebied van AI-oplossingen met de Universiteit Utrecht en andere stakeholders.

Meer informatie
Meer over de AI Labs