25 april 2019

Masterscripties Amir Taha en Tara Neplenbroek bekroond

Twee Utrechtse studenten geesteswetenschappen bekroond met Jan Brouwer Scriptieprijs

Boeken op een plank. Magdalena Roghman, naar Claes Jansz. Visscher (II), 1650. Bron: Rijksmuseum.nl

Op woensdag 10 april reikte de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) in het Hodshon Huis de acht Jan Brouwer Scriptieprijzen voor de geestes- en maatschappijwetenschappen uit. Utrechtse studenten geesteswetenschappen Amir Taha (Geschiedenis) en Tara Neplenbroek (Nederlandse Literatuur en Cultuur) ontvingen beiden een geldprijs van € 2.000. 

amir taha

Amir Taha onderzoekt in zijn scriptie The Intifadah in Shinafiyah. How a small village in Iraq revolted against Saddam Hussain in 1991 de achtergronden en het verloop van een opstand in een Iraaks dorp, in de chaotische periode die volgde op de Eerste Golfoorlog. De jury prijst de scriptie voor haar hoge wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit, maar ook voor haar politieke en maatschappelijke relevantie. "Met deze veelzijdige, multidisciplinaire, en zowel empirisch als theoretisch goed gefundeerde studie levert Taha een belangrijke wetenschappelijke bijdrage aan de nog vrijwel onbeschreven geschiedenis van opstand, oorlog en onderdrukking in Irak", aldus het juryrapport

tara neplenbroek

Tara Neplenbroek ontving een Jan Brouwer Scriptieprijs voor haar masterscriptie Hardnekkig Erfgoed: Een analyse van 30 mei 1969 als emerging memory in de Nederlandse postkoloniale literatuur. "Neplenbroek brengt een fascinerend en exemplarisch stuk Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis onder de aandacht, demonstreert hoe complex en rijk de intellectuele stromingen en gevoeligheden zijn die uitwaaieren uit dit postkoloniale, multiculturele deelgebied van de Nederlandse letterkunde, en demonstreert daarnaast op magistrale wijze het potentieel van cultural memory studies als een nieuwe manier om literatuurwetenschap te bedrijven", aldus het juryrapport