11 juli 2019

Transdisciplinair onderzoek naar publieke waarden in mobiliteitsdiensten

Een interdisciplinair team van de Universiteit Utrecht gaat samen met de Gemeente Utrecht en het Rathenau Instituut onderzoek doen naar de bijdrage van mobiliteitsdiensten aan publieke waarden. Het onderzoek wordt gefinancierd door SURF Pop up, een programma van het kennisinitiatief VerDuS waarbij kennisontwikkeling en innovatie in steden en stedelijke regio’s centraal staat.

Bus aan de Heidelberglaan

Publieke waarden binnen mobiliteitsplatforms

Het borgen van het publiek belang is van oudsher een taak van stedelijke planning. Met de opkomst van digitale platforms zoals Uber en Google Maps is deze taak echter onder druk komen te staan. Platformdiensten leveren winst op voor de eigenaar en waarde voor individuele gebruikers. Maar hoe zit het met de waarde voor de maatschappij? Dragen digitale platformdiensten ook bij aan de borging van publieke waarden zoals bereikbaarheid, gezondheid en een florerend publiek domein?

Mobiliteitsplatform voor de nieuwe stadswijk Merwede in Utrecht

Binnen het onderzoeksproject ‘Publieke Waarden in Mobiliteitshubs’ zullen de onderzoekers publieke waarden identificeren en vertalen naar een programma van eisen voor de uitvraag van een concreet digitaal mobiliteitsplatform. Het project wordt uitgevoerd in project zal worden uitgevoerd in Merwede, onderdeel van de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van de Merwedekanaalzone in Utrecht. In dit voormalig industrieel gebied in het zuidwesten van de stad zullen de komende tien tot vijftien jaar 6.000 tot 9.000 woningen worden toegevoegd. Een belangrijk uitgangspunt is om mobiliteit integraal en als dienst te benaderen in de vorm van een mobiliteitsplatform. Hierbij zal men zich steeds moeten afvragen welke publieke waarden geborgd moeten worden en hoe deze vervolgens concreet vertaald kunnen worden naar een set van eisen voor een algoritme.

Transforming Infrastructures for Sustainable Cities

Het onderzoeksproject ‘Publieke Waarden in Mobiliteitshubs’ wordt uitgevoerd tussen oktober 2019 en juni 2020. Bij het project zijn geografen, informatici, planologen en bestuurskundigen betrokken. Zij werken momenteel ook samen in de onderzoekshub Transforming Infrastructures for Sustainable Cities. Deze hub is onderdeel van het universiteitsbrede interdisciplinaire onderzoeksthema Pathways to Sustainability.