2 mei 2019

Europese subsidie voor multidisciplinair onderzoeksproject

TiPES-project gaat ‘tipping points’ in klimaatverandering bestuderen

Het Europese TiPES-project (Tipping Points in the Earth System) is een multidisciplinair project waarin onderzoekers de dynamiek en drempels van ‘tipping points’ in klimaatverandering gaan bestuderen en verklaren. De Utrechtse onderzoeker Anna von der Heydt vertegenwoordigt de Nederlandse bijdrage aan het project. Op de recente General Assembly van de European Geosciences Union (EGU) introduceerden onderzoekers het project, dat kennis over het onderwerp zal vergroten en tipping points zal vaststellen waarvan wetenschappers zeggen dat deze, als ze worden overschreden, grote risico’s kunnen opleveren voor het leven op aarde.

Anna von der Heydt, klimaatwetenschapper aan het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU) en associate member van het Centre for Complex Systems Studies (CCSS), leidt een van de werkpakketten van TiPES. Ze is blij dat het project niet alleen wetenschappelijke diepgang zoekt, bijvoorbeeld in de evenwichtsgevoeligheid van het klimaat, maar onderzoek naar tipping points ook multidisciplinair aanpakt. “We brengen in het project zoveel verschillende disciplines samen. We hebben de wiskundigen, we hebben de klimaatwetenschappers, we hebben zelfs mensen die gaan over maatschappelijke besluitvorming, dus we hebben echt een goede groep mensen om aan de slag te gaan met deze uitdagingen.”

Lees meer >>