Subsidie voor initiatief om omschrijving data jeugdonderzoek digitaal te delen

Hoe kunnen wetenschappers die onderzoek doen naar de ontwikkeling van kinderen accuraat samenwerken? Onder meer door de data die zij al jaren binnen hun onderzoeksproject verwerven op dezelfde manier te beschrijven, én te delen met elkaar. Zes langlopende Nederlandse jeugdonderzoeksgroepen gaan, binnen CD2 (Connecting Data in Child Development), hiertoe over. Dit initiatief, opgestart aan de Universiteit Utrecht, heeft een subsidie van 639.426 euro toegezegd gekregen van Platform Digitale Infrastructuur Social Science and Humanities (PDI-SSH).

De zes, zogenoemde, longitudinale jongerencohorten (zie onder aan het bericht voor een opsomming van de cohorten) die hieraan meewerken hebben de afgelopen jaren afzonderlijk van elkaar een schat aan gegevens verzameld. Die schat bestaat uit data over sociale, psychologische en biomedische ontwikkelingen tijdens de kindertijd, de adolescentie, en daarna. Voor de cohorten was het evenwel geen gemeengoed om dezelfde omschrijving te gebruiken voor die afzonderlijke data. Tot nu.

Harmoniseren

Binnen het CD2-project worden de uiteenlopende gegevens om de data te omschrijven, de metadata, van de verschillende onderzoeksgroepen geharmoniseerd, en eenvoudig doorzoekbaar gemaakt voor de verscheidene onderzoekers. Otto Lange, metadata-expert bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht, zal zich hiermee de komende tijd bezighouden. In een eerder opgenomen webinar benadrukte Lange al de noodzaak om metadata te harmoniseren. Alleen zo kunnen alle gebruikers van de nieuwe digitale infrastructuur optimaal gebruikmaken van de enorme hoeveelheid aan wetenschappelijke gegevens omtrent kindontwikkeling.

De aanvraag voor subsidie van Platform Digitale Infrastructuur Social Science and Humanities is gedaan door Chantal Kemner, hoogleraar Biologische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht, hoofdonderzoeker van YOUth, en trekker van het zwaartekrachtconsortium CID. Zij deed de aanvraag samen met Lotte Houtepen (projectmanager van CID).

De zes jongerencohorten die binnen het project samenwerken zijn: YOUth, L-CID, RADAR, NTR, TRAILS en Generation R.