Student Duits wint De Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs

Gerard Westhoff en Kees van Ruremonde
Gerard Westhoff en Kees van Ruremonde

De prijs voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek gaat dit jaar naar Kees van Ruremonde (Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie), die in januari 2016 afstudeerde onder begeleiding van Doris Abitzsch. Tweede lezer was prof. dr. Rick de Graaff.

De keuze voor de winnende scriptie is dit jaar om drie redenen bijzonder: voor het eerst wordt de prijs aan een scriptie Duits toegekend, voor het eerst is het onderwerp didactiek van cultuur, en voor de tweede keer sinds 2009 is de winnaar een man. Op vrijdag 4 november 2016 ontving Kees tijdens de Landelijke Studiedag Levende Talen in het Beatrixtheater Utrecht zijn prijs uit handen van em. prof. Gerard Westhoff.

De Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs

De Gerard Westhoff-Taaldidactiekprijs voor de beste scriptie op het gebied van vreemdetalendidactiek (inclusief de didactiek van literatuur en cultuur), geschreven door studenten aan Nederlandse lerarenopleidingen is in 2009 ingesteld door Levende Talen en het Expertisecentrum moderne vreemde talen (Leiden).

Er zijn twee categorieën: scripties geschreven aan een master (eerstegraads) of een bachelor (tweedegraads) lerarenopleiding. De prijs wordt om het jaar toegekend aan één van deze categorieën. In 2016 waren studenten van de masteropleidingen aan de beurt. 

Das Ruhrgebiet ,lernen'

De titel van de scriptie van Kees van Ruremonde is ‘Das Ruhrgebiet ,lernen‘ - Landeskundliches Lernen zur Förderung der internationalen Orientierung der Schüler unter Bezugnahme des 4C-Modells am Beispiel des Ruhrgebiets’.
In het juryrapport staat: “Hij [Kees van Ruremonde] heeft onderzocht hoe verschillende theoretische perspectieven, in het bijzonder CLIL (Content and Language Integrated Learning), het beste verwerkt kunnen worden in een lessenserie voor de bovenbouw gericht op het leren van taal, cultuur en interculturele competentie. Zijn werk is origineel en innovatief. Zijn onderzoek is compact en prettig om te lezen, met een breed theoretisch kader. De benadering is interessant voor alle talen, maar in het bijzonder voor Duits. Veel docenten Duits worstelen immers met het imago van taal en land, en Kees durft het aan om het weinig tot de verbeelding sprekende Ruhrgebiet centraal te stellen. Het doel van zijn lessenserie is leerlingen laten zien dat de Ruhrgebiet mehr zu bieten hat als ausschließlich Bratwurst und schnelle Autos. Hij laat zien hoe je theoretiche inzichten uit onderzoek en praktijk via een vakdidactisch ontwerp mooi en effectief kunt integreren. En, niet onbelangrijk: hij heeft een lessenserie opgeleverd dat zo door andere collega’s kan worden gebruikt.”

V.l.n.r. Rick de Graaff, Gerard Westhoff, Kees van Ruremonde en Doris Abitzsch
V.l.n.r. Rick de Graaff, Gerard Westhoff, Kees van Ruremonde en Doris Abitzsch