29 september 2017

Start lectoraat Didactiek van wiskunde en rekenen

Met ingang van 1 september 2017 is Paul Drijvers benoemd tot lector Didactiek van wiskunde en rekenen bij de Hogeschool Utrecht. Paul combineert deze 0.4 aanstelling met zijn 0.6 leerstoel Didactiek van de wiskunde bij het Freudenthal Instituut en heeft inmiddels afscheid genomen van Cito. Het lectoraat richt zich op de uitvoering van het lectoraatsplan, dat als motto heeft “wiskundig denken in een geïnstrumenteerde samenleving”. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met de hogeschoolhoofddocenten Marjolein Kool en Theo van den Bogaart, en met andere (vakdidactische) lectoren binnen de Kenniskring Leren en Innoveren, onder wie Elwin Savelsbergh. Deze combinatie van leerstoel en lectoraat zal naar verwachting de banden tussen Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht verder aanhalen en leiden tot synergie tussen het werk van het Freudenthal Instituut en de lerarenopleidingen van de HU.