Saskia Arndt benoemd tot hoogleraar Diergedrag

Het College van Bestuur heeft Saskia Arndt per 1 februari benoemd tot hoogleraar Diergedrag bij het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij (DWM). In haar onderzoek en onderwijs richt zij zich vooral op diergedrag: wat kunnen we leren over het gedrag van dieren? En hoe kunnen we het welzijn van dieren meten op basis van hun gedrag? De faculteit Diergeneeskunde wil zich als opinieleider op het gebied van dierenwelzijn profileren, zowel nationaal als internationaal. De nieuwe leerstoel Diergedrag en aankomende leerstoel Dierenwelzijn bij DWM moeten die zichtbaarheid helpen vergroten.

Er is in de samenleving steeds meer belangstelling voor het gedrag van dieren. Populair-wetenschappelijke boeken over dit onderwerp zijn vaak bestsellers. Aan het gedrag van dieren valt veel af te lezen over hun emotionele toestanden en hun aanpassingsvermogen. Hoe beter een dier in staat is om zich aan te passen aan zijn (veranderende) omgeving, hoe beter dat waarschijnlijk is voor het welzijn van het dier. Maar hoe dat precies werkt, gaat Saskia Arndt verder onderzoeken, samen met haar collega’s bij de departementen DWM en Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren.

“Ik ben ontzettend blij met deze benoeming”, zegt Arndt. “Ik kan hiermee een essentiële bijdrage leveren aan de facultaire missie rondom dierenwelzijn. Ik kan mijn expertise, visie en passie nog breder uitdragen, (toekomstige) dierenartsen ondersteunen en samen met mijn collega’s werken aan duurzame strategieën voor dierenwelzijn.”

Met deze benoeming kan ik een essentiële bijdrage leveren aan de facultaire missie rondom dierenwelzijn.


“Het is belangrijk dat wij in ons onderzoek, onderwijs en maatschappelijke activiteiten de focus leggen op gedrag als belangrijkste, direct waarneembare kenmerk van het aanpassingsvermogen en de emotionele toestand van het dier. Dierenartsen moeten kennis en kunde hebben over diergedrag om naast ‘hoeder van dierenwelzijn’ ook te kunnen optreden als expert voor klinische ethologie. Onze faculteit speelt een centrale rol in de Proefdierkunde, in Nederland en daarbuiten. Gedragsexpertise is daarin onmisbaar.”

Saskia Arndt  (1970) studeerde biologie aan de Universiteit van Giessen in Duitsland en behaalde haar master biologie (specialisatie ethologie) aan de Universiteit van Keulen. Zij deed onderzoek naar gedrag van primaten in het laboratorium van prof. Frans de Waal in Atlanta (VS). In 2004 promoveerde zij (summa cum laude) aan de medische faculteit van de Universiteit van Keulen. In 2005 begon Arndt als postdoc onderzoeker bij het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij van de faculteit Diergeneeskunde. In 2016 werd zij benoemd tot universitair hoofddocent Dierenwelzijn en Diergedrag. Naast diergedrag en dierenwelzijn houdt Arndt zich al jaren bezig met de verfijning van dierproeven en validiteit van diermodellen. Zo ook met attitudevorming rondom onderzoek met (proef)dieren, ofwel wetenschappelijke en persoonlijke integriteit rondom (proef)diergebruik. Ze is onder meer lid van het 3R’s Centre Utrecht Life Sciences, UU woordvoerder ‘Welzijn van dieren in onderzoek’ en sinds 2011 lid van de Faculteitsraad.