Roderik van de Wal benoemd tot hoogleraar ‘Sea level change and coastal impacts’

Per 1 februari is Roderik van de Wal benoemd tot hoogleraar ‘Sea level change and coastal impacts’, een gecombineerde aanstelling aan de faculteiten Bètawetenschappen en Geowetenschappen. Met zijn aanstelling versterkt Van de Wal de samenwerking tussen de oceanografen, meteorologen en glaciologen van de Faculteit Bètawetenschappen en de hydrologen, geologen en fysisch geografen van de Faculteit Geowetenschappen.

De leerstoel ‘Sea level change and coastal impacts’ concentreert zich op het begrijpen van de onzekerheden van toekomstige zeespiegelstijging, een onderwerp dat de laatste jaren in Nederland maar ook internationaal steeds belangrijker wordt. Onderzoek op dit gebied vereist een gecombineerde modellerings- en observatiebenadering op het grensvlak van natuur- en aardwetenschappen. Van de Wal draagt met zijn onderzoek bij aan het strategisch thema Pathways to Sustainability.

Roderik van de Wal

Roderik van de Wal promoveerde in 1992 aan de Universiteit Utrecht en zette zijn carrière voort in Utrecht als postdoc, UD en sinds 2006 als UHD. Bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU) van de UU bouwde hij zijn eigen onderzoeksgroep op. Zijn onderzoek richt zich op twee hoofdonderwerpen: klimaatdynamica (paleoklimaatmodellering, klimaatgevoeligheid, interpretatie van ijskernen en zeespiegelvariaties en -patronen) en veranderingen in de cryosfeer (ijsdynamica van Groenland en Antarctica en gletsjermodellering).