6 oktober 2015

Rick de Graaff bij MO Actueel over meertaligheid in het onderwijs

© iStockphoto.com/CEFutcher
© iStockphoto.com/CEFutcher

Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het onderwijs in Nederland afneemt. Hoe komt dit, en wat is het belang van meertaligheid voor de onderwijsprestaties van kinderen? Daarover ging de uitzending van het tv-programma MO Actueel op 3 oktober. Prof. dr. Rick de Graaff, hoogleraar Tweetalig onderwijs bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie, stelt in het programma dat het gebruik van de thuistaal belangrijk is voor de ontwikkeling van meertalige kinderen.

Prof. dr. Rick de Graaff
Prof. dr. Rick de Graaff

Is het gebruik van een vreemde taal zoals Turks of Arabisch in de klas wel goed voor de onderwijsprestaties van leerlingen? Volgens De Graaf is het terecht dat deze vraag vaak wordt gesteld, maar blijkt uit onderzoek dat dit heel goed gaat.

Hij raadt niet aan om les te geven in alle talen die kinderen thuis spreken, maar wel om op andere manieren de thuistaal van de kinderen te stimuleren en er waardering voor te laten blijken. Dat kan bijvoorbeeld door er in de thuissituatie extra ondersteuning voor te bieden, of door (voor) te lezen of liedjes te zingen in verschillende talen en hierover in gesprek te gaan. Een dergelijke "taalrijke omgeving", waarbij het gebruik van de thuistaal wordt gestimuleerd, is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, aldus De Graaff, en gaat niet ten koste van hun beheersing van het Nederlands.