Professor Joop Schippers spreekt in Eerste Kamer over de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving op de arbeidsmarkt

Eerste Kamer

Toegang tot werk, maar ook gelijk loon voor gelijk werk, gelijke kansen op scholing, promotie en diversiteit in teams, worden op 1 juni besproken in de Eerste Kamer. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht is samen met twee collega's van andere universiteiten uitgenodigd om hierover te praten met de parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving (POC).

Schippers: "De kern van mijn bijdrage zal zijn dat om effectief tegen verschillende vormen van discriminatie op te treden je niet kunt volstaan met het wettelijk vastleggen van het gebod op gelijke behandeling, maar dat je ook zou moeten kijken naar de achterliggende oorzaken. Sommige groepen worden gediscrimineerd omdat mensen over het algemeen niet met leden van die groep willen omgaan. Andere groepen worden alleen maar in een bepaalde, specifieke context gediscrimineerd."

Hij vervolgt: "Als discriminatie verschillende oorzaken en achtergronden heeft, is de vraag of overal dezelfde aanpak helpt. Vaak stoelt discriminatie op traditie en zeker niet op kwade wil. Dat wordt beleidsmatig nogal eens uit het oog verloren. Wetenschappelijk én beleidsmatig zijn met name ook de verschillen tussen groepen interessant en relevant, vandaar dat het wat mij betreft niet alleen over vrouwen gaat, maar ook over ouderen en migranten."

Over de parlementaire onderzoekscommissie

De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving is op 23 maart 2021 door de Eerste Kamer ingesteld. De commissie heeft als taak het door de Tijdelijke commissie voorgestelde parlementaire onderzoek naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving te verrichten. Het onderzoek richt zich op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie. Dit is de tweede deskundigenbijeenkomst en richt zich op de arbeidsmarkt omdat het hebben van werk mensen in staat stelt mee te doen in de maatschappij en zich te ontwikkelen. Tijdens de volgende bijeenkomsten komen andere sectoren van het onderzoek aan bod: onderwijs, sociale zekerheid en politie.

De sprekers op de bijeenkomst van 1 juni 2021 zijn:  

  • Saskia Keuzenkamp, bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de Vrije Universiteit en directeur Kennis en innovatie bij Movisie
  • Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht
  • Guus Heerma van Voss, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden en staatsraad bij de Raad van State

Meer informatie is te vinden op de website van de Eerste Kamer.