6 juni 2017

Prof. Ton de Boer nieuwe voorzitter College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Ton de Boer
Prof. Ton de Boer, Universiteit Utrecht

Ton de Boer, hoogleraar Grondslagen van de Farmacotherapie van het departement Farmaceutische Wetenschappen, wordt per 1 augustus 2017 de nieuwe voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De Boer is arts, klinisch farmacoloog en epidemioloog. Naast zijn voorzitterschap blijft hij parttime hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. De Boer volgt zijn Utrechtse collega-hoogleraar Bert Leufkens op, die het voorzitterschap de afgelopen tien jaar vervulde. 

“Het CBG krijgt met Ton de Boer een veelzijdige voorzitter met een breed netwerk in de nationale geneesmiddelenketen. Hij kan vanuit zijn wetenschappelijke expertise de verbinding maken met geneesmiddelengebruik in de praktijk. We verwachten met De Boer een waardige opvolger voor Leufkens gevonden te hebben”, aldus CBG-secretaris en -directeur Hugo Hurts.

Vertrouwen

Ton de Boer: “Patiënten moeten kunnen vertrouwen op hun geneesmiddelen. Dat is waar het CBG, door beoordeling en bewaking van werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen, elke dag aan werkt. Ik vind het een eer om als Collegevoorzitter met een groep zeer deskundige en gedreven collega’s hier aan te mogen bijdragen.”

Ton de Boer

De Boer (1955) werkte als arts-assistent Interne Geneeskunde en promoveerde op het gebied van klinische farmacologie. Na diverse onderzoeks- en onderwijsfuncties, eerst in Leiden, later in Utrecht, werd hij in 2001 aan de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Grondslagen van de Farmacotherapie en onderwijsdirecteur van de Apothekersopleiding. Van 2007 tot september 2015 was hij hoofd van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

Over het CBG

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen bestaat wettelijk uit maximaal 17 leden, elk met een breed wetenschappelijk, klinisch en patiëntgericht kennisnetwerk in Nederland. Het College neemt beslissingen over de toelating van geneesmiddelen tot de Nederlandse markt en is verantwoordelijk voor het voortdurend bewaken van alle geneesmiddelen die in Nederland op de markt zijn. Het CBG is onderdeel van een Europees netwerk van geneesmiddelenautoriteiten. De voorzitter en leden van het College worden benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een termijn van vier jaar en zijn maximaal twee keer herbenoembaar.