Prof. Bert Weckhuysen ontvangt eredoctoraat Universiteit Gent

De Universiteit Gent reikt een eredoctoraat uit aan Bert Weckhuysen, hoogleraar Anorganische Chemie & Katalyse aan de Universiteit Utrecht. De onderscheiding is een bijzonder eerbetoon voor zijn uitzonderlijke wetenschappelijke verdiensten. Het eredoctoraat wordt uitgereikt tijdens de Dies Natalis van de Universiteit Gent, op vrijdag 22 maart. Erepromotoren zijn professoren Veronique van Speybroek en Kevin van Geem van de Gentse faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.

“Prof. Bert Weckhuysen wordt beschouwd als een van de grondleggers van de in-situ spectroscopie van heterogene katalysatoren”, zegt Van Speybroek. Van Geem voegt daaraan toe: “Hij heeft diepgaande, vernieuwende inzichten bekomen in verschijnselen op moleculaire en atomaire schaal met behulp van spectroscopie. Zijn baanbrekende wetenschappelijk onderzoek verlegt niet alleen de grenzen van de karakterisering van katalysatoren, maar onthult ook de geheimen van belangrijke katalytische processen.”

De samenwerking met de wereldbefaamde Utrechtse groep is een bijzonder grote meerwaarde voor het Gentse onderzoek

Prof. Veronique van Speybroek, erepromotor
Portretfoto Bert Weckhuysen
Prof. Bert Weckhuysen

Wat de erepromotoren betreft houdt Weckhuysen sinds lange tijd goede banden met verschillende onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent, via gemeenschappelijke onderzoeksprojecten en uitwisseling van onderzoekers. “De samenwerking met de wereldbefaamde Utrechtse groep is een bijzonder grote meerwaarde voor het Gentse onderzoek inzake heterogene katalyse en duurzame chemische processen”, aldus Van Speybroek.

Katalyse en materiaalkunde

Bert Weckhuysen is sinds 2018 Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. In zijn onderzoek richt hij zich centraal op de ontwikkeling van structuur-activiteitrelaties op het gebied van heterogene katalyse en materiaalkunde. Daarbij legt hij speciale nadruk op het gebruik van geavanceerde spatiotemporele karakteriseringstechnieken onder realistische reactie-omstandigheden. In mei vorig jaar, onthulde hij bijvoorbeeld, samen met zijn Belgische collega Sara Bals, een mechanisme achter een oud concept genaamd strong metal support interaction (SMSI). De resultaten verschenen in het vooraanstaande wetenschappelijke journal Science.

Verduurzaming chemie

Het onderzoek van Weckhuysen speelt een grote rol in de vergroening van de chemie. Hij is er sterk van overtuigd dat chemie de sleutel is om te transformeren naar een meer duurzame maatschappij. Een maatschappij waarin materialen telkens opnieuw gebruikt kunnen worden en chemische bouwblokken en energiedragers worden geproduceerd op een circulaire manier, met nieuwe grondstoffen zoals biomassa of afvalstromen. Geïnspireerd door deze visie, leidt Weckhuysen grootschalige programma’s met industriële en academische stakeholders.

Gelauwerd wetenschapper

Het werk van Weckhuysen is bekroond met vele wetenschappelijke prijzen en onderscheidingen, waaronder de Spinozaprijs in 2013, de Robert B. Anderson Award (2018), de Kozo Tanabe Prize for Acid-Base Catalysis (2017), de International Catalysis Award (2012), de Paul H. Emmett Award in Fundamental Catalysis (2011), en de Netherlands Catalysis and Chemistry Award (2009). Vorig jaar nog ontving hij de allereerste Chemistry Europe Award en honorair hoogleraarschappen aan Tianjin University en East China University of Science and Technology. Weckhuysen is verkozen tot lid van de Europese Academie van Wetenschappen, de KNAW en de Vlaamse KVAB. In 2015 is hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.