Proefschrift over copyright en bibliotheken bekroond met Victorine van Schaick-prijs 2019

Universiteitsbibliotheek in de binnenstad
Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht, in de binnenstad.

Vicky Breemen, docent Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, heeft voor haar proefschrift over auteursrecht en de moderne bibliotheek de Victorine van Schaick-prijs 2019 ontvangen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI) aan de beste bijdrage op het gebied van innovatie van het informatievak in de ruimste zin van het woord.

Breemen promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in november 2018 en is inmiddels docent aan de Universiteit Utrecht in het masterprogramma Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie.

Digitale toegang en auteursrecht

Haar proefschrift is getiteld The interplay between copyright law and libraries. In pursuit of principles for a library privilege in the digital networked environment. Nu bibliotheken zich ontwikkelen van stenen gebouwen vol boeken, naar digitale plekken met een eigen infrastructuur en toegang, is het huidige auteursrecht dringend aan een update toe. Vicky Breemen plaatst de gesignaleerde spanning tussen auteursrecht en bibliotheken in de digitale netwerkomgeving egen de achtergrond van nieuwe, digitale ontwikkelingen. Bibliotheken hebben bepaalde privileges. Breemen formuleert in haar proefschrift een aantal principes waaraan een toekomstig bibliotheekprivilege zou moeten voldoen om de digitale bibliotheekpraktijk beter te weerspiegelen.

Vicky Breemen won al eerder een zogeheten "Victorine", de prijs van vakvereniging KNVI, voor haar scriptie, in 2012. Ze is daarmee de eerste informatieprofessional die de prijs twee keer heeft ontvangen. Ze studeerde destijds cum laude (met het uitzonderlijke cijfer 10) af aan de Universiteit van Amsterdam, op de auteursrechtelijke aspecten van de digitalisering van bibliotheken.