Prinses Máxima verwelkomt nieuwe klimaathoogleraar Prince Claus Chair

Indiase prof. Atul Kumar gaat energieonderzoek doen


Prinses Máxima is op woensdag 23 maart aanwezig bij de oratie van klimaatonderzoeker prof. Atul Kumar in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht. Kumar is aan de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar op de Prince Claus Chair in Development and Equity. Hij gaat gedurende de twee jaar van zijn aanstelling een waardevolle bijdrage leveren aan het energie- en klimaatonderzoek, een belangrijk onderzoeksgebied van de Universiteit Utrecht.

Kumar gaat nauw samenwerken met prof. dr. Ernst Worrell, hoogleraar Energy, Resources and Technological Change aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij gaan onderzoek doen naar o.a. de mogelijkheden voor energie-efficiëntie om energiediensten te kunnen leveren aan de miljoenen mensen die nu geen toegang hebben tot energie. Een ander thema dat ze gaan bekijken is de rol van energiebesparing in het midden- en kleinbedrijf in India. Deze bedrijven zijn de motor voor economische ontwikkeling in het ontwikkelingsland, en hebben grote potentie om via energiebesparing zowel economisch als milieutechnisch duurzamer te worden. De titel van de oratie van Kumar is ‘Growth, Sustainable Development and Climate Change: Friends or Foes’.

Minder CO2 door hernieuwbare energietechnologie

Atul Kumar (1977) is fellow op het gebied van Modelling & Economic Analysis aan The Energy and Resources Institute (TERI) in New Delhi, India. Hij onderzoekt de mogelijkheden om de wereldwijde CO2-uitstoot terug te brengen met behulp van hernieuwbare energietechnologieën. De jonge wetenschapper heeft elf jaar onderzoekservaring op de terreinen van klimaatverandering, energiebeleid, technologie van energiesystemen en duurzame levensstijl in relatie tot klimaatverandering.

Bijdragen aan duurzame samenleving

Duurzaamheid is een inhoudelijk speerpunt van de Universiteit Utrecht. Door het delen en beschikbaar stellen van kennis wil de Universiteit Utrecht een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving en kwaliteit van leven in de toekomst. Vanuit een traditie van samenwerking tussen disciplines richt de Universiteit Utrecht zich op het integraal benaderen van duurzaamheidsthema’s. Naast milieukundige en technologische kwesties spelen in toenemende mate ook sociaal-economische, ethisch-juridische en beleidsvraagstukken een rol.

Prince Claus Chair

De Prince Claus Chair in Development and Equity is een leerstoel die beurtelings aan de Universiteit Utrecht en het Institute of Social Studies wordt gevestigd. Uitmuntende, jonge academici uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika, de Cariben of de Stille Oceaan komen in aanmerking om de leerstoel te bekleden. De beide instellingen willen met de leerstoel onderzoek en onderwijs in de ontwikkelingssamenwerking bevorderen in overeenstemming met de inzichten en ideeën van Prins Claus. Het curatorium van de Prince Claus Chair staat onder voorzitterschap van Prinses Máxima.

Accreditatie

Journalisten kunnen zich tot uiterlijk maandag 21 maart 12.00 uur aanmelden via een e-mail naar perscommunicatie@uu.nl, onder vermelding van naam, medium, en functie.

Bij grote mediabelangstelling wordt, vanwege de beschikbare ruimte, een beperkte toegangsregeling ingesteld. Media worden hierover maandagmiddag 21 maart per e-mail geïnformeerd.

Meer informatie

De oratie van Atul Kumar vindt plaats op woensdag 23 maart om 16.15 uur in het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht.

Prince Claus Chair

Peter van der Wilt, persvoorlichting Universiteit Utrecht, (030) 253 3705, p.m.vanderwilt@uu.nl.

Rijksvoorlichtingsdienst, (070) 356 4142, www.koninklijkhuis.nl.

Faculteit Geowetenschappen: een duurzame Aarde voor toekomstige generaties