Precious Plastic Blog 2: Bruggen bouwen

In een wereld waar een circulaire manier van denken steeds meer voet aan de grond krijgt, groeit ook het aantal projecten dat vraagt om nieuwe vaardigheden op cognitief en technisch gebied. Dit soort projecten kunnen de UU en de HU het best samen aangaan. De Green Office van de UU gelooft dat een denkbeeldige brug over de Heidelberglaan kan zorgen voor nieuwe samenwerkingsverbanden – tussen opleidingsinstituten, tussen disciplines en tussen studenten en medewerkers. 

Deze blogpost is de tweede van vier posts over het Precious Plastic-project van de UU en HU. Bezoek de Precious Plastic-landingspagina voor meer informatie.  

Deze blogpost is de tweede van vier. Zie de lijst met aankomende blogposts op onze Precious Plastic landingspagina

Een samenwerking tussen disciplines  

In de zoektocht naar de aanpak van afvalproblemen, zoals de tonnen plastic jerrycans per jaar die op de UU nog niet worden gerecycled (lees blog 1), moeten we het verwerkingsproces met een nieuw paar ogen bekijken. Onderzoek gedaan door studenten Circulaire Economie van de UU heeft een sleutelrol gespeeld bij de evaluatie van de productieketen die het Precious Plastic-project aan het opzetten is, maar er is meer nodig dan dit onderzoek om het project te laten slagen.  

Natasha Melillo

Het zijn studenten Werktuigbouwkunde die de Precious Plastic-machines gaan bouwen. Een ding heeft de groep al geleerd: wanneer je sociale wetenschappers en werktuigbouwkundigen in dezelfde ruimte zet, is communicatie niet altijd even gemakkelijk. Gelukkig is er een groep studenten die de schakel vormt tussen twee genoemde groepen.  

Nathasha Melillo is een van de twee studenten Technische Bedrijfskunde van de Hogeschool Utrecht die deel uitmaakten van het project. haar studie is gericht op het leren overbruggen van de ‘sociaal - technische kloof’. Natasha en haar medestudenten hebben gezorgd voor een verbinding tussen de projecteisen van de Green Office UU en de technische eisen van de studenten Werktuigbouwkunde, en deze verbinding leidt weer tot een mooi eindproduct. 

Tijdens dit proces leerden Natasha en haar collega dat de sleutel tot het overbruggen van de kloof naar meer technisch georiënteerde mensen ligt in het stellen van vragen. Natasha: ‘Omdat studenten Werktuigbouwkunde erg technisch praten, moesten we om verduidelijking vragen. 'Wat bedoel je precies?', 'Is de uitkomst zo of zo?', maar dit proces verliep heel goed. Ze waren geduldig en altijd bereid om verder uit te leggen hoe iets in zijn werk ging.’ 

HU-studenten tijdens een van hun Precious Plastic-bijeenkomsten

Een samenwerking tussen opleidingsinstituten 

Studentenkennis is belangrijk voor een project als Precious Plastic, maar zonder financiering en een werkplaats ben je alsnog nergens. De financiering komt deels van de Green Offices van de HU en de UU. Het andere deel, dat voor materialen van de machine, komt van TRANSFORM CE, een Europees fonds dat het gebruik van gerecycled plastic door bedrijven wil stimuleren. De hogescholen die tot het netwerk van TRANSFORM CE behoren en de potentie die zij in dit project zagen, hielp Precious Plastic weer een stapje verder. 

Het enige element dat na de financiering nog ontbrak was een werkplaats en goede begeleiding om de benodigde machines  te kunnen bouwen. Gelukkig kwam Willem Huijgens in beeld - afdelingshoofd van de afdeling Wetenschappelijke Instrumentatie van de faculteit Bètawetenschappen van de UU. 

Deze afdeling houdt zich normaliter bezig met het ontwikkelen en bouwen van apparatuur voor onderwijs en onderzoek. Nu lenen zij hun werkruimte in het Caroline Bleekergebouw uit aan de projectgroep Precious Plastic, samen met de. Het zou goed kunnen dat deze samenwerking invloed heeft op de toekomstige werkwijze van zijn afdeling, aldus Willem. Normaal gesproken zijn het vooral studenten en medewerkers van de faculteit Bètawetenschappen van de UU die gebruikmaken van onze ruimte en middelen,’ legt hij uit. ‘Het bijzondere is nu dat we ons verbinden met nieuwe partners uit andere hoeken van de UU en het Utrecht Science Park. Dit verbreedt ons netwerk en biedt kansen voor een ander soort samenwerkingen in de toekomst.’ 

Wat gaat deze samenwerking ons leren? 

Malou ven der Vegt

Malou van der Vegt is junior onderzoeker en docent Circulaire Economie aan de Hogeschool Utrecht en was betrokken bij de begeleiding van studenten in dit project. Van der Vegt denkt meer samenwerking in experimentele projecten als Precious Plastic een goed voorteken is voor de toekomst. ‘Veranderen richting meer circulariteit vraagt om verandering in het bedrijfsleven, en dat vraagt weer om experiment’, zegt ze. ‘Het is belangrijk dat studenten direct betrokken zijn bij dergelijke experimentele projecten. Zij worden later immers de medewerkers van die organisaties.’  

Ook medewerkers als Malou en Willem leren van het proces van Precious Plastic. Het inzetten van de gezamenlijke middelen van twee universiteiten is een goede start om studenten te laten zien dat het mogelijk is om nieuwe manieren van werken uit te vinden, door voort te bouwen op het werk van andere faculteiten en andere universiteiten. Als het gaat om samenwerking binnen duurzaamheid en circulariteit, zegt Malou: ‘Als we het zelf niet doen, hoe kunnen we het dan aan onze studenten laten zien?’ 

Volg de Green Office op Facebook of Instagram, of meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. De volgende blog neemt je mee door het proces van het bouwen van de Precious Plastic-machines.