Pionierend onderzoek naar het directe gebruik van waterstof in de Nederlandse energietransitie

Foto: JONGHO SHIN/iStock

Het GroenvermogenNL R&D consortium HyUSE heeft een subsidie van ruim €14 miljoen gekregen voor de komende zes jaar voor onderzoek naar het gebruik van waterstof in de transitie naar een duurzamere en koolstofarme energietoekomst in Nederland. De Universiteit Utrecht is de wetenschappelijke trekker van dit consortium en is ook betrokken bij Workpackage 2 Transport en opslag van waterstof.

Groene waterstof benutten

Het HyUSE consortium (WP3) onderzoekt waterstoftechnologieën en -toepassingen met de verwachting van brede marktintroductie in Nederland rond 2030. Het consortium, dat wetenschappelijk wordt geleid door de Universiteit Utrecht, zal zich richten op de vraag hoe waterstof kan worden gebruikt om processen die hoge temperaturen vereisen koolstofvrij te maken, elektriciteit op te wekken in tijden dat zonne- en windenergie ontoereikend zijn, en te dienen als voertuigbrandstof waardoor vrachtwagens en schepen waterdamp uitstoten in plaats van schadelijke gassen. Er zal ook onderzoek worden gedaan naar het gebruik van waterstof voor het verwarmen van huizen, waarbij wordt bepaald in welke segmenten van de gebouwde omgeving de toepassing van waterstof optimaal is. Deze onderzoekslijnen zullen financiële, milieu-, veiligheids- en comfortaspecten bekijken, evenals de sociale impact.

We pakken gezamenlijk de belangrijkste uitdagingen aan met betrekking tot het directe gebruik van waterstof binnen de Nederlandse context, waarbij we de schone en veelzijdige eigenschappen van groene waterstof benutten in ons streven naar duurzaamheid en energietransitie.

HyUSE wordt geleid door Dr. Hamed Aslannejad, energiewetenschapper bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en technisch manager aan de Universiteit Utrecht. "Binnen ons consortium van belangrijke kennisinstellingen en betrokken industrieën pakken we gezamenlijk de prominente uitdagingen aan met betrekking tot het directe gebruik van waterstof binnen de Nederlandse context, door gebruik te maken van de schone en veelzijdige eigenschappen van groene waterstof in ons streven naar duurzaamheid en energietransitie," zegt Aslannejad. 

Een consortium van 30 partners

HyUSE, gecoördineerd door TNO en wetenschappelijk geleid door de Universiteit Utrecht, is een consortium van 30 partijen, waaronder acht universiteiten, vijf hogescholen, drie onderzoeksinstituten en 14 industriële partners. Met bijdragen van de industrie en andere instellingen heeft het programma de komende zes jaar ruim 16,5 miljoen euro beschikbaar voor grensverleggend onderzoek naar het directe gebruik van waterstof.

Over GroenvermogenNL

Het Groeifonds-programma GroenvermogenNL is hét groene investeringsprogramma voor de Nederlandse economie en samenleving. Met dit programma zorgt GroenvermogenNL voor de transitie van een fossiele samenleving naar een duurzame energievoorziening. Hiermee bouwt Nederland aan een nieuwe industrie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Om deze transitie mogelijk te maken zijn goed opgeleide mensen en een sterke structuur voor kennisdeling nodig. Het investeringsprogramma loopt tot 2028.

Over het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds investeert de overheid van 2021 tot 2025 20 miljard euro in projecten die zorgen voor economische groei op de lange termijn. Het Nationaal Groeifonds investeert onder andere in onderzoek, ontwikkeling en innovatieprojecten.