Energie- en aardwetenschapper ontvangen 1,2 miljoen euro voor belangrijk onderzoek nodig voor versnelling energietransitie

Het Nationaal Groeifonds verstrekt 1,2M EUR aan de Universiteit Utrecht voor hun bijdrage aan Workpackage 2 Transport en Opslag van waterstof. Dit werkpakket is een deel van het project GroenvermogenNL, het investeringsprogramma voor het versnellen en realiseren van een groene waterstof en groene chemie economie in Nederland. Waterstof, wanneer geproduceerd zonder CO2-uitstoot, is een veelbelovende energiedrager die de overgang naar een klimaatvriendelijke samenleving kan vergemakkelijken en versnellen. Energiewetenschapper Dr. Matteo Gazzani en aardwetenschapper Dr. Suzanne Hangx zullen onderzoek doen naar het opschalingspotentieel van groene waterstof en de bijbehorende ondergrondse opslagoplossingen. De onderzoeksactiviteiten van dit werkpakket brengen een breed scala aan verschillende expertises samen en zullen in februari 2024 van start gaan.

De Universiteit Utrecht is betrokken bij twee taken in dit project. Dr. Matteo Gazzani leidt de taak 'Opschaling en systeemintegratie', waarin de uitdagingen worden geanalyseerd rond de opschaling van de waterstofmarkt, de ontwikkeling van de infrastructuur en de integratie tussen de toekomstige waterstof- en elektriciteitsnetten. Dr. Suzanne Hangx zal bijdragen aan de taak 'Grootschalige waterstofopslag', die zich richt op veilige, tijdelijke ondergrondse waterstofopslag in uitgeputte reservoirs van waterstofdragers of vloeibaar gemaakt waterstof.

Opschaling en systeemintegratie

Deze taak richt zich op de verschillende onderzoeksactiviteiten die nodig zijn voor het realiseren van het opschalingspotentieel van waterstof. Dr. Matteo Gazzani legt uit: "Dit omvat het versterken van het onderliggende industriële ecosysteem, het stimuleren van het Nederlandse industriële concurrentievermogen voor waterstof transport- en opslagtechnologieën en het ontwikkelen van markt- en systeemontwerpen die de integratie benutten tussen waterstof en de elektriciteitsdistributienetten."

Opslag van waterstof

De opslag van groene waterstof is onvermijdelijk om de dagelijkse en seizoensgebonden schommelingen in de levering van hernieuwbare energie in evenwicht te houden. "Een belangrijk voordeel van waterstof is dat het in grote hoeveelheden ondergronds kan worden opgeslagen, bijvoorbeeld in aangelegde zoutgrotten of uitgeputte gasvelden," zegt Dr. Suzanne Hangx. Ze zal onderzoeken wat voor effect de opslag van waterstof heeft op uitgeputte gasvelden. Daarbij zal er speciale aandacht zijn voor het kwantificeren van het effect van waterstof op de opslagintegriteit van kleirijke afsluitende formaties, die veel van de potentiële opslagreservoirs in de Nederlandse ondergrond bedekken. Hangx: "Dit onderzoek zal de, nu nog missende, handvatten bieden die nodig zijn om de veiligheid van tijdelijke waterstofopslag nauwkeurig te beoordelen."

GroenvermogenNL

Werkpakket 2 van GroenvermogenNL is een consortium met experts vanuit verschillende disciplines van 39 partnerinstituten. Dit werkpakket heeft een brede scope voor het realiseren van een duurzame groene waterstofeconomie. Het volledige project GroenvermogenNL bestaat uit zeven werkpakketten, die elk bijdragen aan de succesvolle implementatie van groene waterstof als alternatieve energiebron. Workpackage 2 is het eerste WP van het programma dat is toegekend, de andere WP's volgen naar verwachting in de komende maanden.