17 mei 2018

Op weg naar een duurzame veehouderij met de kennis van de faculteit Diergeneeskunde

Vorig jaar pleitte universiteitshoogleraar Frans de Waal in het tv-programma Zomergasten voor meer dialoog over de omgang met landbouwhuisdieren. Naar aanleiding daarvan werden hij en Saskia Arndt, hoogleraar Diergedrag van onze faculteit, uitgenodigd door van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Ze waren welkom in Den Haag bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij het directoraat-generaal Agro en Natuur. Daar verzorgden zij presentaties.

Intelligentie en gevoelsleven van dieren

Frans de Waal gaf voor de medewerkers van de ministeries van LNV en Economische Zaken (EZ) een lezing over de intelligentie en het gevoelsleven van dieren. Hij legde hij uit hoe wij, door te kijken naar dieren, niet alleen veel leren over dieren maar ook  over onszelf.  De Waal nodigde uit kritisch te kijken naar de manier waarop wij ons tot dieren verhouden, hoe wij over dieren denken en hoe wij met dieren omgaan. Zowel als mens als beleidsmedewerker.

Gedragsonderzoek

Saskia Arndt sloeg vervolgens de brug naar het gebruik van dieren, in het bijzonder in de landbouw. Ze vertelde hoe wij, onder andere door gedragsonderzoek, inzicht krijgen in hoe dieren de wereld ervaren die de mens voor hun heeft gecreëerd. Ook legde zij uit hoe wij ons richten op het ontwikkelen en onderbouwen van nieuwe manieren om welzijn van dieren te karakteriseren. Zij legde er nadruk op dat naast toegepast onderzoek, gericht op problemen die zich in de sector voordoen, ons fundamenteel onderzoek van essentieel belang is om duurzame beleidsstrategieën te kunnen ontwikkelen.

Spontane reacties

De presentaties werden enthousiast ontvangen en in de zaal volgde een zeer intensieve dialoog. De dialoog werd ingeleid door de spontane reacties van de secretaris-generaal Maarten Camps, Lieke Hendrix (directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn) en David Pappie (directie Topsectoren en Industriebeleid).

Ambitie om expertise te delen

Dit bezoek aan het ministerie sluit aan bij onze facultaire ambitie om onze expertise te delen en met onze omgeving in gesprek te gaan over actuele, maatschappelijke thema's. Hoe zinvol dit streven is, blijkt uit het feit dat onze experts door Minister Schouten van LNV zijn uitgenodigd om haar te ondersteunen bij het formuleren van haar nieuwe visie omtrent duurzame veehouderij. Daarbij betrokken zijn het departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren, het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij, en het Centre for Sustainable Animal Stewardship.