Onderwijs verbeteren met behulp van data

Op basisscholen is veel data beschikbaar: van resultaten op (methode)toetsen, observaties van leerkrachten tot aanwezigheidscijfers, scores uit digitale lesmethoden en vragenlijsten over welbevinden. Deze data geven een inkijkje in hoe het ervoor staat op bepaalde gebieden. Maar wat zeggen deze data precies? En hoe gebruik je de data om je onderwijs te verbeteren? 

Onderbuikgevoelens meten

Vaak heb je als leerkracht al wel bepaalde ‘onderbuikgevoelens’ over hoe bepaalde resultaten tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld:

  • "In groep 6 is er altijd een dip in de rekenresultaten, omdat kinderen dan de basisvaardigheden voor het eerst moeten toepassen."
  • "De Cito-scores van Begrijpend lezen blijven achter, omdat de vraagstelling niet aansluit bij hoe we oefenen."
  • "Ons basisschooladvies is passend, omdat we naast de Cito-resultaten ook werkhouding meewegen."

Maar kloppen die aannames wel? Om dat te ontdekken, moet je systematisch te werk gaan. Stel een onderzoekbare vraag op, verzamel daar de benodigde data bij, analyseer en interpreteer het. Klopte je onderbuikgevoel, of ligt de situatie toch net even anders dan je dacht?

'Werk samen, en blijf objectief'

Op scholen in het voortgezet onderwijs levert deze manier van werken al veel op voor de onderwijskwaliteit en docentvaardigheden. Ook voor scholen in het basisonderwijs kan datageïnformeerd werken heel waardevol zijn om onderbouwde keuzes te kunnen maken. Dit onderwerp stond dan ook centraal tijdens het PO Matinee Café van 23 november, dat geleid werd door onderwijskundigen Claudy Oomen en Brechje Schölvinck. Met een groep leerkrachten en andere onderwijsprofessionals uit het PO keken ze naar de data op school en hoe dit gebruikt kan worden om de onderwijskwaliteit verder te verbeteren. Een van de tips was dat het helpt om er meerdere mensen van de school bij te betrekken, en om vooral objectief naar de data te kijken, zonder er direct over te oordelen.

Contact

Ben je nieuwsgierig naar datageïnformeerd werken bij jou op school? Neem dan contact op met Brechje Schölvinck, onderwijskundig adviseur / trainer bij Onderwijsadvies & Training.