24 mei 2019

Laureaten krijgen ieder 800.000 euro om onderzoekslijn op te zetten

NWO-Vidi voor tien onderzoekers Universiteit Utrecht

Sol in glas in lood

Tien Utrechtse onderzoekers krijgen dit jaar een NWO-Vidi beurs van ieder 800.000 euro. De laureaten gaan dit geld gebruiken om een eigen, vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en een onderzoeksgroep op te zetten. De Vidi’s zijn bedoeld voor ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht.

De Vidi’s gaan dit jaar naar:

Dr. Annemarie Kalis, lid van de Utrecht Young Academy.
dr. Annemarie Kalis

Dr. Annemarie Kalis: Zelfcontrole of alleen zelf-manipulatie?

De meeste mensen hebben teleurstellend weinig wilskracht. Zijn nudging en zelfmanipulatie met slimme trucs het enige dat ons rest? Dit project ontwikkelt een gesitueerde theorie van zelfcontrole, en laat zien hoe we echte zelfcontrole kunnen uitoefenen door zelf onze handelingsruimte vorm te geven.

Daniel Oberski
dr, Daniel Oberski

Dr. Daniel Oberski: Valide metingen

Iedereen laat wel digitale sporen na, die sociale wetenschappers graag zouden gebruiken om hun theorieën te onderzoeken. Maar het ontdekken van valide metingen in deze zandstorm aan data is een groot obstakel gebleken. Dit project ontwikkelt innovatieve statistische methoden die werken als een validiteitszeef, waardoor nieuw sociaalwetenschappelijk onderzoek mogelijk wordt

Elske Salemink
dr,. Elske Salemink

Dr. Elske Salemink: Klaar voor de start? Het voorspellen van angstreductie bij therapie

Bij therapie voor angstklachten knapt maar de helft van de patiënten voldoende op en van tevoren weten we niet wie. Onderzocht wordt of er individuele signalen zijn die aangeven of iemand klaar is voor verandering. Dit biedt aanknopingspunten om angstvermindering beter te voorspellen en nieuwe interventies te ontwikkelen.

portret Carlijn Kamphuis
dr. Carlijn Kamphuis

Dr. Carlijn Kamphuis: Gezondheidsverschillen ontrafelen met systeem denken

Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische groepen zijn groot. Via een systeemmodel ontdekken we hoe deze ontstaan uit een samenspel van (on)gunstige omstandigheden en individuele factoren.

Dr. Laura Filion, lid van de Utrecht Young Academy.
dr. Laura Filion

Dr. Laura Filion: De geboorte van een kristalkern

De overgang van een vloeistof naar een kristal begint met het ontstaan van een kleine nucleatiekern. Om onze controle over dit proces te verbeteren, worden computeralgoritmes ontwikkeld om te ontdekken hoe verborgen structuren in de vloeistof kunnen worden gemanipuleerd om het nucleatieproces aan te sturen.

portret Martijn Kool
dr. Martijn Kool

Dr. Martijn Kool: Vectorbundels op gekromde ruimten

Variëteiten zijn gekromde ruimten zoals het oppervlak van een donut. Vectorbundels zijn lineaire objecten op variëteiten, bijvoorbeeld de verzameling raakvlakken aan een donut. Dit onderzoeksvoorstel geeft nieuwe toepassingen van parameterruimten van vectorbundels, wat leidt tot onverwachte verbanden met andere takken van wiskunde en natuurkunde.

Robin Ohm
dr. Robin Ohm

Dr. Robin Ohm: Hoe verdedigen paddenstoelen zich tegen ziekteverwekkers?

Paddenstoelen kunnen ook ziek worden, net als dieren en planten. Dit is een groot probleem tijdens het kweken van eetbare paddenstoelen, zoals champignons. Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te verkrijgen in het immuunsysteem van paddenstoelen. Dit zal leiden tot paddenstoelen die resistenter zijn tegen ziekten.

Lennart de Groot portret
dr. Lennart de Groot

Dr. Lennart de Groot: Het gedrag van geomagnetische anomalieën

Het aardmagneetveld beschermt tegen kosmische straling die draadloze communicatie kan storen. Lokaal zijn er gebieden, of anomalieën, in het aardmagneetveld die veel van deze straling doorlaten. Hoe die anomalieën zich gedragen door de tijd is onbekend. Dit kan nu voor het eerst systematisch in kaart gebracht worden.

portret francien peterse
dr. ir. Francien Peterse

Dr. Francien Peterse: Wat is de invloed van klimaatverandering op de moesson?

Klimaatmodellen voorspellen dat de hoeveelheid neerslag in moesson gebieden zal toenemen met de opwarming van de aarde. Vooralsnog wordt in Azië het tegenovergestelde gemeten. De gevolgen van opwarming voor de moesson worden ontrafeld aan de hand van klimaatveranderingen in het verleden.

portret Joost Vervoort
dr. Joost Vervoort

Dr. Joost Vervoort: ANTICIPLAY: games gebruiken om te experimenteren met toekomstgericht beleid

Het ANTICIPLAY project onderzoekt hoe mensen games gebruiken om te experimenteren met nieuwe manieren om toekomstige, duurzamere maatschappijen te organiseren. Omdat games vaak opgebouwd zijn uit ‘regels’ en ‘rollen’ werken ze uitermate goed voor dit experiment. ANTICIPLAY onderzoekt hoe games als beleidsinstrument aan acties in het heden kunnen worden gekoppeld.

Bij het UMC Utrecht hebben Geert-Jan Geersing (een betere behandelingen van aderontsteking) en Kevin Kenna (het ontrafelen van genetische ziekten) een Vidi gekregen voor hun onderzoek.