20 februari 2017

NWO financiert onderzoek Barbara Oomen naar relatie tussen steden, internationaal recht en vluchtelingencrisis

De vluchtelingencrisis vraagt veel van Europese steden, die verbazingwekkend verschillend reageren. Sommige steden springen op de bres voor vluchtelingen, anderen werpen juist barricades op. Daarbij doen zij vaak een beroep op het internationale recht. Dit is nieuw, en vraagt om onderzoek naar de betekenis van mensenrechten voor de wijze waarop Europese steden vluchtelingen verwelkomen en integreren. Juridisch, in de praktijk en in het lokale debat.

Vici-beurs

Om onderzoek te doen naar de verhouding tussen lokale overheden en internationale mensenrechten ontvangt prof. Barbara Oomen een Vici-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met de beurs van 1.5 miljoen euro, kan Oomen met een team van vijf mensen vijf jaar lang de praktijk en de discussies daarover in 24 steden in 6 Europese landen volgen. Daarnaast brengen de onderzoekers de juridische stand van zaken in kaart.

De Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke subsidies van Nederland,  bestemd voor onderzoek van hoge kwaliteit en met een innovatief karakter en grote wetenschappelijke impact.

Barbara Oomen

Barbara Oomen is hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht, en verbonden aan het University College Roosevelt, het Utrechtse College in Middelburg. Haar multi-disciplinaire onderzoek gaat over het samenspel tussen recht, cultuur en samenleving. 

Ik ben de NWO bijzonder dankbaar voor deze steun voor een onderwerp dat niet alleen wetenschappelijk interessant, maar ook heel maatschappelijk relevant is. De cruciale rol van lokale overheden met betrekking tot de vluchtelingen krijgt te weinig aandacht, wij kunnen hier nu verandering in brengen.