Nieuwe inzichten in ziekten borrelen op in wormdarm

Vreemde bellen in de darm van een minuscuul wormpje leiden mogelijk tot meer inzicht in ziektes bij mensen, zoals huidaandoeningen, staar en ALS. Onderzoekers ontdekten de bellen in de darm van de wormsoort C. elegans.

Caenorhabditis elegans met belvorming in de darm
Vreemde bellen in de darm van C. elegans.

De bellen ontstaan omdat eiwitstructuren die cellen stevigheid horen te geven samenklonteren. De structuren heten intermediaire filamenten, en zijn een van de drie belangrijkste leden binnen een familie van structuren die het ‘skelet’ van een cel vormen.

Door het ontstaan van de bellen te bestuderen, vonden de onderzoekers een nieuw eiwit dat de vorm van de darm reguleert. In het menselijk lichaam komt een eiwit met een vergelijkbare opbouw voor, ontdekte het onderzoeksteam. De vraag is nu of dat eiwit, door de onderzoekers bubline gedoopt, in ons lichaam ook eenzelfde soort rol vervult bij het skelet van cellen.

Vervolgonderzoek moet dat uitwijzen, aldus prof. dr. Mike Boxem, die het onderzoek leidde. Als bubline een vergelijkbare functie blijkt te hebben, dan kan het een aanknopingspunt zijn voor meer inzichten in diverse ziektes waarbij de stevigheid van cellen is aangetast.

De onderzoeksgroep bestaat uit wetenschappers van de Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Durham University en RWTH Aachen University. Ze publiceren hun resultaten in het vakblad Current Biology.