Netwerkfunctie staat centraal bij nieuw Expertisepunt Rekenen-Wiskunde

“Mijlpaal in het versterken van het reken- en wiskundeonderwijs,” aldus demissionair minister Paul bij lancering

Het nieuwe Expertisepunt Rekenen-Wiskunde is afgelopen vrijdag geopend bij penvoerder Universiteit Utrecht. Met een toewijzing van 2,9 miljoen euro voor een periode van vijf jaar geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een duidelijk signaal af over het belang van het versterken van reken- en wiskundeonderwijs voor leerlingen van alle schoolniveaus in Nederland. “De lancering van het Expertisepunt is een mijlpaal in het versterken van het reken- en wiskundeonderwijs,” aldus demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul.

Minister Paul knipt de Möbiusband door om het Expertisepunt te openen
Minister Paul knipt de Möbiusband door om het Expertisepunt te openen.

Tijdens de feestelijke openingsbijeenkomst in het Academiegebouw in Utrecht benadrukte minister Paul het belang van goed rekenonderwijs om mee te kunnen doen in de samenleving. Om het Expertisepunt officieel te openen, knipte de minister niet het traditionele lintje door, maar een Möbiusband. De Möbiusband heeft als bijzondere eigenschap dat de voor- en achterkant in elkaar overlopen. Dat staat symbool voor het Expertisepunt: theorie en praktijk, onderzoek en onderwijs, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en gaan op natuurlijke wijze in elkaar over.

Demissionair minister Mariëlle Paul, met links van haar prof. Paul Drijvers.
Demissionair minister Mariëlle Paul, met links van haar prof. Paul Drijvers.

Netwerkfunctie

“Er is in Nederland ontzettend veel kennis en expertise op het gebied van reken-wiskundeonderwijs,” aldus prof. Paul Drijvers, hoogleraar didactiek van de wiskunde aan de Universiteit Utrecht en projectleider van het Expertisepunt. “Maar het veld is zo divers dat partijen elkaar nog niet altijd even goed weten te vinden. De voornaamste missie van het Expertisepunt is dan ook het bij elkaar brengen van vragen en kennis.”

Met deze netwerkfunctie stelt het Expertisepunt zich op als centrum van kennis en expertise op het gebied van basisvaardigheden rekenen-wiskunde. Om ervoor te zorgen dat de essentiële basisvaardigheden stevig worden verankerd in het onderwijs, werkt het Expertisepunt nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs en de lerarenopleidingen. Daarnaast zal het optreden als kennismakelaar voor leerkrachten, docenten, onderzoekers, lerarenopleiders, beleidsmakers en andere belanghebbenden.

Toekomstbestendige basis

Basisvaardigheden vormen een belangrijk thema binnen het Expertisepunt. “Er is geen eenduidig beeld van wat nu precies de essentiële basisvaardigheden zijn in rekenen en wiskunde,” aldus prof. Drijvers. “Bovendien blijven die niet eeuwig hetzelfde. Als onderdeel van onze opdracht gaan we ook onderzoeken wat op dit moment de cruciale vaardigheden zijn om leerlingen van alle schoolniveaus een toekomstbestendige basis te bieden in rekenen en wiskunde.”