22 juni 2015

Multinationals nauwelijks aansprakelijk te stellen bij fabrieksrampen

Mensen demonstreren tegen de slechte werkomstandigheden in de kledingindustrie

Onderzoek in handelsketens wijst uit dat multinationals naar burgerlijk recht vrijwel onschendbaar zijn.

In 2013 kwamen in Bangladesh ruim 1100 fabrieksmedewerkers om bij de ramp in Rana Plaza. De ineenstorting van de textielfabriek heeft in de media geleid tot de vraag naar de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betrokken Westerse multinationals. “Het huidige recht voorziet nauwelijks in de mogelijkheid multinationals aansprakelijk te stellen in verband met dergelijke rampen verderop in de handelsketen, zoals in het geval van Rana Plaza”. Dat stelt promovenda Louise Vytopil in haar proefschrift "Contractual Control in the Supply Chain: On Corporate Social Responsibility, Codes of Conduct, Contracts and (Avoiding) Liability" dat zij op vrijdag 26 juni zal verdedigen.

Het onderzoek van Vytopil gaat na welke maatregelen diverse Nederlandse, Engelse en Californische multinationals nemen om de bedrijfsvoering van hun handelspartners te reguleren en zodoende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de handelsketen te bevorderen. Vytopil licht toe: “Het risico van aansprakelijkheid voor deze multinationals is momenteel klein, en de bestaande risico’s worden in praktijk effectief weggeschreven in gedragscodes en contracten. Het is dus vrij onwaarschijnlijk dat een rechter tot de conclusie zal komen dat een multinational civielrechtelijk aansprakelijk is in het kader van een dergelijke catastrofe.”

De vraag rijst dan wat het recht te bieden heeft als men MVO-rampen wil voorkomen. Tenzij overheden besluiten nieuwe, verdergaande wetgeving op dit gebied aan te nemen, is het onwaarschijnlijk dat het recht als drijvende kracht zal fungeren om te voorkomen dat een nieuwe Rana Plaza-ramp optreedt.
 

Datum: vrijdag 26 juni 2015
Tijd: 18.00 – 21.00 uur
Locatie: Academiegebouw, Universiteit Utrecht, Domplein 29
Promotoren: Professor A.L.M. Keirse & Professor M.L. Lennarts

Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht
Bij Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht werken wetenschappers die volop bereid zijn verder te kijken dan de wereld zoals ze die nu kennen. Die zaken letterlijk en figuurlijk in een groter verband zien, over fysieke en professionele grenzen heen. De onderzoeksprogramma’s tonen die nieuwsgierigheid naar de maatschappij van morgen. Ons multidisciplinaire onderzoek, met bewuste zwaartepunten en profielthema’s, is steeds erop gericht om met de kennis van vandaag actief mee te werken aan het recht van morgen. Rechtsgeleerdheid is onderdeel van de multidisciplinaire faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Binnen één faculteit worden de wetenschappelijke disciplines die zich bij uitstek bezig houden met het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken gebundeld.