Minister Dekker hoopvol in Kamerbrief over Utrechts onderzoek naar langlopende letselschadezaken

Tweede Kamer

Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over onderzoek dat door de Universiteit Utrecht is gedaan naar langlopende letselschadezaken. In de brief is minister Dekker positief over het werk van de Utrechtse onderzoekers en over de vervolgstappen die naar aanleiding hiervan worden gezet in onder meer de verzekeringsbranche.

Het onderzoek is in 2019 en 2020 uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit Utrecht, in opdracht van De Letselschade Raad. De centrale vraag was: wat zijn kenmerken van letselschadezaken die niet binnen twee jaar zijn afgesloten? Er is onder meer een dossieronderzoek gedaan onder 13 verzekeraars waarin 201 zaken zijn geanalyseerd en ook interviews met slachtoffers zijn gehouden. Eén belangrijke conclusie was, dat er meerdere oorzaken zijn voor langlopende letselschade zaken. Dit doet niets af aan de collectieve verantwoordelijkheid van professionals om te zorgen voor een vlot procesverloop, aldus de onderzoekers.

Doelgerichte maatregelen voor verbetering positie slachtoffers

Minister Dekker schrijft aan de Kamer: "Ik ben blij met dit onderzoek. Het is belangrijk voor slachtoffers om de schadeafhandeling waar dat mogelijk is te verbeteren. Hoewel uit het onderzoek blijkt dat er geen “one fits all solution” is, zijn er op grond van de uitkomsten van onderzoek wel doelgerichte maatregelen mogelijk, waarmee de positie van slachtoffers bij de schadeafhandeling kan worden verbeterd."

De Letselschaderaad is volgens de minister meteen aan de slag gegaan met de uitkomsten van het rapport en is begonnen met concrete maatregelen, zoals het eerder en vaker inzetten van professionals als herstelcoaches en mediators, en met het ontwikkelen van een centraal online schadeafwikkelingsplatform. 

Lees voor meer informatie de Kamerbrief, via de button hieronder

Het onderzoek is gedaan door wetenschappers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL).