“Met de afstudeerboom is er voor elke student iets om naar terug te keren op de campus”

Hoe kunnen we de biodiversiteit op het Utrecht Science Park vergroten? Met deze uitdaging gingen studenten Ay Ling Thung (Green Office) en Tamara Luiken (Lijst VUUR) aan de slag. Zo ontstond het initiatief voor het Utrechts Studenten Bomenfonds en krijgt vanaf dit jaar elke lichting afgestudeerde UU-studenten een eigen boom met bankje in de Botanische Tuinen.

Ay Ling: “Voor mijn werk bij de Green Office zocht ik naar manieren om de biodiversiteit op de campus te vergroten. Via-via hoorde ik dat Avans Hogeschool elke afgestudeerde student een boom cadeau geeft. Ik vond het gelijk een fantastisch idee: met het planten van een boom kun je als student echt iets achterlaten op de campus. Ik vind de symboliek ook mooi: net als een boom, ontwikkel je je verder na het afronden van je studie.”  

Student Ay Ling is one of the initiators of the Tree Fund.
Ay Ling is één van de initiatiefnemers van het bomenfonds.

Maar dat was eenvoudiger gezegd dan gedaan, want waar plant je jaarlijks 9.500 bomen? In gesprek met de Sustainability Office en het Alumni Office ontstond bij Ay Ling en Tamara daarom al snel het idee voor een boom voor elke nieuwe lichting afgestudeerde studenten en een bomenfonds.   

Afstudeercadeau  

Vanaf dit jaar krijgt elke lichting studenten gezamenlijk één boom als afstudeercadeau. Bij elke boom komt een houten bankje met daarop het afstudeerjaartal. De komende jaren wordt de boom in de Botanische Tuinen geplant. Tamara: “Het team van de Botanische Tuinen was al van plan om nieuwe bomen te planten. Met ons initiatief kunnen wij helpen om te investeren in kwalitatief goede bomen. Denk aan een eik die honderd jaar mee kan.” Ay Ling en Tamara hopen de eerste boom dit voorjaar nog te planten.  
 
Ay Ling: “Met de afstudeerboom is er voor elke student iets om naar terug te keren op de campus. Later kan je met je kinderen of kleinkinderen terug naar de boom om het verhaal over je studententijd te vertellen. Dat is leuk voor Nederlandse studenten, maar ook – of juist – voor internationale studenten.” 

Utrechts Studenten Bomenfonds

Het jaarlijks planten van een boom heeft vooral een belangrijke symbolische waarde. Maar om impact te maken voor de biodiversiteit, zochten Ay Ling en Tamara naar schaalgrootte. Zo ontstond het initiatief voor het Utrechts Studenten Bomenfonds. In dit fonds kunnen studenten, medewerkers en alumni geld storten, waarmee projecten die de biodiversiteit bevorderen worden gesteund. De prijs van het planten en onderhouden van één boom wordt op 19 euro geschat. Voor dat bedrag kun je daarom (symbolisch) een boom doneren. Je kunt ook een halve boom, meerdere bomen of een eigen gekozen bedrag doneren.  
 
Lijst VUUR, het Alumni Office en de Sustainability Office gaan onder de vlag van het bomenfonds ook activiteiten organiseren om bewustwording te creëren rondom biodiversiteit. Denk aan een wildkookcursus of een masterclass.  
 
Ay Ling: “Ik hoop dat alle studenten, medewerkers en alumni een boom doneren aan het bomenfonds, zodat we daar waar het nodig is, bossen kunnen planten. Dat kan in Utrecht zijn, maar ook in het buitenland. Zo maken we de wereld groener en klimaatvriendelijker.”