Marcel van Aken herbenoemd als decaan bij Sociale Wetenschappen

Portret Marcel van Aken
Prof.dr. Marcel van Aken

Het College van Bestuur heeft prof. dr. Marcel van Aken per 1 september 2022 herbenoemd als decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). Marcel van Aken is sinds 2017 decaan bij de faculteit.

Collegevoorzitter Anton Pijpers is blij dat Van Aken de rol als decaan tot zijn emeritaat in 2025 wil blijven vervullen. “De faculteit Sociale Wetenschappen speelt in onze universiteit en samenleving een belangrijke rol, en Marcel weet heel goed de juiste dwarsverbanden te leggen, ook met andere faculteiten en partners. Dat kreeg ik ook terug in de ronde die ik heb gemaakt langs de departementen en Faculteitsraad. Men was unaniem positief over zijn leiderschap. Marcel is een verbinder, en werkt heel rol- en koersvast aan de toekomst van zijn faculteit.”

We zitten in een fase waarin we veel nieuwe mensen kunnen aanstellen en ons onderwijs en onderzoek echt kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door nog meer (interdisciplinaire) samenwerking binnen de faculteit, en ook daarbuiten.

Bijzondere periode

Marcel van Aken blikt terug op een bijzondere eerste termijn als decaan. “Tijdens de afgelopen 5 jaar hadden we zo’n 2,5 jaar te maken met de gevolgen van het coronavirus. Dat was een hectische tijd vol onvoorziene uitdagingen. Ik zag hoe groot de impact was op de collega’s, maar ik zag óók hoe goed de faculteit functioneerde. Niet alleen wisten op centrale plekken mensen goed hoe ze op de omstandigheden moesten inspringen, maar echt iedereen in de faculteit was bereid mee te denken, toonde enorm veel flexibiliteit. Die ervaring maakt dat ik nu graag nog drie jaar doorga.” Marcel van Aken kijkt uit naar een tijd als decaan zónder crisismanagement. “Met de Werkdrukimpulsgelden en de verwachte middelen uit de Sectorplannen zitten we in een fase waarin we veel nieuwe mensen kunnen aanstellen en ons onderwijs en onderzoek echt kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door nog meer (interdisciplinaire) samenwerking binnen de faculteit, en ook daarbuiten. Zowel op het gebied van onderwijs en onderzoek als maatschappelijke impact.”

Over Marcel van Aken

Marcel van Aken (1958) begon zijn loopbaan aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na een studie Ontwikkelingspsychologie promoveerde hij in 1991 op de ontwikkeling van veerkracht. In 1990 werd hij postdoc aan het Max Planck Institute voor psychologisch onderzoek in München, waar hij onderzoek deed naar de ontwikkeling van persoonlijkheid en sociale relaties bij kinderen. Vervolgens keerde hij terug naar de Radboud Universiteit als universitair (hoofd)docent. In 2001 begon Marcel van Aken in Utrecht, eerst als hoogleraar Pedagogiek, en vervolgens als hoogleraar Ontwikkelingspsychologie. In 2014 trad hij toe tot het Faculteitsbestuur als vicedecaan en directeur van de Graduate School of Social and Behavioural Sciences.