9 september 2015

Maarten Hajer benoemd tot faculteitshoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht

Prof. dr. Maarten Hajer is door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht benoemd tot hoogleraar Urban Futures aan de faculteit Geowetenschappen. Zijn aanstelling gaat in per 1 oktober 2015. Als faculteitshoogleraar gaat Hajer leiding geven aan een ‘Urban Futures Studio’. De Urban Futures Studio heeft tot doelstelling topwetenschappers uit binnen- en buitenland en vanuit verschillende disciplines in nieuwe werkvormen bij elkaar te brengen om oplossingen te vinden voor stedelijke vraagstukken, nationaal en internationaal.

Kennis voor beleid

De toekomstige ontwikkeling van steden is een actueel thema zowel binnen de wetenschap en technologie, als in de politiek en samenleving. Mondiaal geldt de komende verstedelijking als een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. De komende jaren worden bestuurlijke keuzen gemaakt om steden van de toekomst sterker en duurzamer te maken. Hierbij zal effectiever moeten worden samengewerkt tussen wetenschap, bestuur en samenleving onderling.

Thema’s die daarbij een belangrijke rol spelen zijn o.a. innovaties in bestuur en planning, energievraagstukken, ruimte, water en milieu in en om de stad, en sociale cohesie. De Urban Futures Studio beoogt nieuwe werkvormen te ontwikkelen en zo bij te dragen aan de ‘lerende stad’. De Universiteit Utrecht hoopt zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de interactie tussen beleid en wetenschap, nationaal en internationaal.

De Urban Futures Studio is een onderdeel van de samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op het terrein van duurzaamheid in brede zin.

Visie op verbinding

Maarten Hajer (1962) komt dit najaar naar de Universiteit Utrecht na beëindiging van zijn termijn als eerste directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Hajer is opgeleid als politicoloog en planoloog aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Oxford.

Hajer publiceerde vele boeken en artikelen over de stad en stedelijk beleid. Als directeur PBL is hij de belangrijkste wetenschappelijk adviseur van het Kabinet op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieu en natuur. Hij heeft een duidelijke visie op de stad van de toekomst en weet verbindingen te leggen tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en tussen wetenschap, politiek en samenleving. Hajer is ook lid van het International Resource Panel (IRP) van de VN.

Hajer is tevens hoofdcurator van de Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam (IABR) in 2016 met als thema ‘the next economy’. De inrichting van de stad van de toekomst is tijdens deze Biënnale een belangrijk thema.

Strategische onderzoeksthema’s

De Universiteit Utrecht heeft haar onderzoek gebundeld in vier interdisciplinaire strategische thema’s, waaronder Sustainability en Institutions for Open Societies. Deze thema’s richten zich op de transitie naar een samenleving die ecologisch, economisch en sociaal in balans is. Cruciale vraagstukken zijn daarbij: hoe gaan we de toenemende schaarste aan water en energie oplossen, wereldwijd en in de stedelijke regio’s? En hoe realiseren we open, toekomstbestendige samenlevingen.