Maak kennis met de twee nieuwe medewerkers van het 3Rs Centre Utrecht

Het 3Rs Centre Utrecht (3RCU) heeft twee nieuwe medewerkers aangenomen. Birgit Goversen is sinds 1 februari werkzaam bij het 3Rs Centre Utrecht (3RCU), in opdracht van het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ze gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid van een online expertpool op het gebied van New Approach Methods (NAMs). Melissa van Velthoven werkt sinds 1 maart bij het 3Rs Centre Utrecht (3RCU) als projectleider bij de opzet van een Basement Membrane Extract (BME)-free database. We spraken beiden over hun nieuwe baan en hun achtergrond.

Birgit Goversen

photo of Birgit Goversen

“Ik ben geboren in Kaatsheuvel en later opgegroeid in het prachtige Tilburg. In 2008 ben ik in Utrecht Biomedische wetenschappen gaan studeren, later ben ik gepromoveerd bij het UMC Utrecht. Ik heb lang in Utrecht gewoond, tegenwoordig woon ik in Gorinchem. Proefdiervrije innovaties zijn altijd wel een rode draad geweest in mijn opleiding en mijn professionele keuzes. In mijn PhD-onderzoek heb ik op gedetailleerd niveau gekeken naar de elektrische activiteit van gekweekte hartspiercellen. In mijn postdoc-project bij het Amsterdam UMC heb ik mij meer gefocust op de vraag hoe zulke methoden in de praktijk toegepast kunnen worden.”

Ik vind het belangrijk dat we minder dieren gaan gebruiken voor onderzoek

Wat motiveert je het meest om in dit veld te werken?

“Toen ik aan mijn opleiding Biomedische wetenschappen begon wist ik dat ik niet met dieren wilde werken. Gelukkig is dit, afgezien van het observeren van een verplicht practicum met ratten, mijn hele opleiding en werkzame leven gelukt. Ik vind het belangrijk dat we minder dieren gaan gebruiken voor onderzoek, zeker omdat dit niet altijd nodig is. Ik zie humane modellen als de toekomst en zet me hier graag voor in.”

Wat houdt je functie bij het 3Rs Centre Utrecht precies in?

“Ik onderzoek de behoefte aan, en haalbaarheid van, een commissie of helpdesk voor expertise rondom New Approach Methods (NAMs). Dat zijn onderzoeksmethoden waarbij geen proefdieren gebruikt worden. Hiervoor ga ik de wensen en behoeften van verschillende belanghebbenden in het onderzoeksveld in kaart brengen. “

Waarom heb je besloten te solliciteren op deze functie?

“Deze vacature sloot goed aan bij mijn persoonlijke missie en vaardigheden. Als postdoc in het Amsterdam UMC was ik onderdeel van een werkgroep over de toegankelijkheid van NAMs-expertise. Door mijn achtergrond in het lab weet ik hoe moeilijk het kan zijn om in vitro te werken en wat onderzoekers nodig hebben. Ook ken ik de meer sceptische geluiden rondom in vitro-onderzoek. Met deze ervaring kan ik goed de wetenschappelijke behoeftes achterhalen en de haalbaarheid van een online expertpool bepalen.”

 

Melissa van Velthoven

Photo of Melissa van Velthoven

“Deze maand ben ik begonnen bij het 3Rs Centre Utrecht. Ik kom oorspronkelijk uit Eindhoven en ben in 2013 begonnen met mijn studie biomedische wetenschappen in Utrecht. Tijdens mijn studie woonde ik in Utrecht, tegenwoordig in Nijmegen. Vorige maand ben ik gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op het gebruik van synthetische hydrogels als een mogelijke behandelingsoptie voor bekkenbodemverzakkingen. Tijdens dit project heb ik veel in het lab gewerkt met de polyisocyanide(PIC)-gel, ik kan deze ook zelf synthetiseren. In deze gel heb ik onder andere cellen van patiënten met bekkenbodemverzakking gekweekt. Ik vind het leuk om te werken met innovaties en heb in mijn PhD-project echt kunnen pionieren in het onderzoek naar bekkenbodemverzakkingen.”

Basement membraan extracten zijn nu nog vaak de gouden standaard in het lab

Je gaat bij het 3RCU werken aan een database voor hydrogel-alternatieven. Waarom is dit belangrijk?

“Op dit moment zijn basement membraan extracten zoals  Matrigel, Cultrex en Geltrex, de gouden standaard in organoïde- en stamcelonderzoek. Hier zijn echter zowel ethische als wetenschappelijke bezwaren tegen. Matrigel is afkomstig uit muizentumoren. Dit betekent dat er specifieke tumoren, zogeheten Engelbreth-Holm-Swarm(EHS)-sarcomen, in muizen worden geïnduceerd. Deze muizen worden, zodra de tumor gegroeid is, gedood. Matrigel heeft vanuit wetenschappelijk perspectief het grote nadeel dat iedere batch een andere samenstelling heeft. Ook kunnen resultaten minder goed worden vertaald naar de mens, de gel is immers afkomstig uit muizen. In de coronatijd is de export van hydrogels als Matrigel stil komen te liggen en zijn onderzoekers gaan experimenteren met alternatieven. Er zijn diverse alternatieven ontwikkeld. Mijn taak is om deze alternatieven in kaart te brengen en in een database te verzamelen.

Welke ervaring en inzichten neem je vanuit je PhD-project mee in dit project?

“Ik heb, in mijn opleiding en PhD, inmiddels al zes jaar ervaring met het gebruik van verschillende hydrogels in het lab. Door mijn ervaring en kennis weet ik goed welke soort informatie in deze database verzameld moet worden, zodat een gebruiker van deze database voldoende geïnformeerd wordt over de verschillende alternatieven. Ik vind het waardevol dat ik die kennis nu kan gebruiken om bij te dragen aan het opzetten van deze database. Hopelijk kan deze database bijdragen aan een verminderd Matrigel-gebruik voor biomedisch onderzoek in de toekomst. Ook vind ik het leuk om nu eens niet op het lab te staan, maar me te storten op een meer overkoepelend project als dit.”