Lynda Hardman benoemd tot hoogleraar Multimedia Discourse Interaction

Haar doel: een computer die mensen begrijpt

Prof. Lynda Hardman
Prof.dr. Lynda Hardman

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft Lynda Hardman benoemd tot deeltijdhoogleraar Multimedia Discourse Interaction aan het departement Informatica van de faculteit Bètawetenschappen. Hardman is daarnaast onderzoeker aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam en voorzitter van het bestuur van Informatics Europe. Haar doel: een computer die het antwoord op jouw vraag geeft op de manier zoals jij dat graag wilt. “Nu doet de gebruiker al het moeilijke werk.”

“Als ik publicaties van collega’s wil vergelijken, google ik bijvoorbeeld op cv’s. Dan is het tik, lees, tik, lees. Maar wat ik eigenlijk wil, is een tabel met een overzicht van de publicaties per onderzoeker”, geeft Hardman als voorbeeld. Net zoals dat je automatisch een gesproken antwoord wilt krijgen als je fietst. Of dat je niet een hele documentaire wilt bekijken als je vooral geïnteresseerd bent in de mening van één persoon. In een Europees project heeft ze zelfs gewerkt aan het aanbieden van antwoorden op vragen die de kijker tijdens een uitzending zou kunnen hebben.

Computer die mensen begrijpt

De uitdaging: een computer die mensen begrijpt. Die snapt wat de vraag is, de vertaalslag maakt naar de informatie die nodig is voor het antwoord, die de informatie structureert en tot slot vertaalt in een coherent antwoord. Wanneer we zo’n computer hebben? “Over N jaar, maar ik weet niet hoeveel jaar N is”, lacht Hardman.

De interactie tussen een speler en een game is heel erg gerelateerd aan mijn werk.

Niche

Haar vakgebied is nog een niche. “Wat Google doet, is informatie modelleren. Daarnaast heb je het ‘semantisch web’, dat heel goed is in het opslaan en beschrijven van data en de relaties ertussen. In Wikipedia heb je bijvoorbeeld voor steden en personen een vaste tabel, waardoor alle gegevens verzameld worden in een database. Dat is een bron waar je veel leuke dingen mee kunt doen, maar… dat is iets anders dan het antwoord op een vraag van iemand presenteren zoals een gebruiker dat wil. Ik vermoed dat bedrijven dit nog te moeilijk vinden om hun vingers aan te branden.”

Game Technology

Een van de redenen om naar Utrecht te komen is de kennis over Game Technology die hier aanwezig is, vertelt Hardman. “De interactie tussen een speler en een game is heel erg gerelateerd aan mijn werk. Bij de ontwikkeling van een game wordt impliciet een model gebruikt van de communicatiebehoefte van de gebruiker. Door heel goed te kijken naar de interactie tussen speler en game, kunnen we een communicatiemodel afleiden dat ook bruikbaar is voor de intelligente systemen die ik wil maken”, licht ze toe.

Curriculum vitae

Lynda Hardman (1960) werd geboren in Glasgow en studeerde wiskunde en natuurkunde aan Glasgow University. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek dat ze bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) uitvoerde. Na haar promotie verwierf ze en vaste aanstelling bij het CWI. Daarnaast was zij zeven jaar parttime hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en vijf jaar bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Informatics Europe

In 2014 ontving Hardman een ACM Distinguished Scientist Award. Vorig jaar werd ze verkozen tot voorzitter van het bestuur van Informatics Europe, waar ze sinds 2012 in het bestuur zit. Dit is het samenwerkingsverband van Europese vakgroepen en onderzoeksinstituten op het gebied van informatica.

Meer informatie

Video over het Europese project LinkedTV, waar Hardman aan meewerkte.