12 juli 2019

Kennisdeling over de toekomst van werk bij de Nederlandse Spoorwegen

Stellen wetenschappers de juiste vragen in hun onderzoek naar de toekomst van werk? Sluit hun onderzoek aan bij de behoeftes van bedrijfsleven en overheid? Of zouden deze eilanden hun expertises nog dichter tot elkaar kunnen brengen? Om zo gezamenlijk een nog beter beeld te krijgen van waar onze veranderende wereld van werk heen zal leiden. Met die intentie kwamen collega’s van bedrijven (als Nationale Nederlanden, Careyn, Amphia, Bol.com, SCP, Rabobank, Inhealth, asr, Tata steel, Dutch Flower Group, Manpower Group, De Goudse Verzekeringen) , (semi-) overheidsorganen (als het Ministerie van BZK, UWV) en wetenschappers van de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht maandag 1 juli samen in de Katreinetoren van de Nederlandse Spoorwegen. De NS - partner van de hub - stelde deze bijzondere locatie (met een door de aanwezigen veel gegrapte Harry Potter-achtige ingang, gesitueerd tussen spoor 5 en 7) zeer gastvrij open voor een middag vol kennisdeling.

Nadat iedereen van het uitzicht over Nederlands’ grootste infrastructurele knooppunt genoten had, opende prof.dr.ir. Tanja van der Lippe de middag. Een middag die dit keer vooral in het teken zou staan van verhalen over leeftijdsdiversiteit. Ze was verheugd over de medewerking van partner de Nederlandse Spoorwegen aan deze tweede editie van de Future of Work bijeenkomst. Een mooi vervolg op de succesvolle aftrap van het kennisnetwerk dat vorig jaar bij de Rabobank plaatsvond.

Wat de deelnemers dit keer konden verwachten? Drie inspirerende presentaties gevolgd door groepsdiscussies (o.l.v. prof. dr. ir. Tanja zelf, prof. dr. Maarten Goos, prof. dr. Eva Knies en prof. Dr. Maria Peeters) over in hoeverre de gepresenteerde kennis ook daadwerkelijk aansluit bij de zaken die in het bedrijfsleven en bij de overheid spelen.

Wetenschappelijke presentaties (en discussies)
Prof. dr. Maria Peeters trapte af met een verhaal over de vergrijzende samenleving, generatiemanagement en het belang van een positief leeftijdsdivers klimaat. Vervolgens nam dr. Jelle Lössbroek het stokje van haar over met een presentatie die zich vooral richtte op de doelgroep 50+’ers en hun relatie met technologie. Beide onderwerpen riepen veel vragen en discussie op bij de aanwezigen. Waar meer behoefte aan was? O.a. kennis over generatiebeleid, differentiatiebeleid, maatwerkoplossingen en strategische personeelsplanning. Meer duidelijkheid over wat de precieze rol van de leidinggevende in dit alles is, inzicht in hoe werktevredenheid in stand gehouden kan worden met de invoering van meer geautomatiseerde processen en een afnemende mate van vakmanschap en niet te vergeten de rol van de overheid in dit alles. Een vertegenwoordiger van het UWV merkte bovendien terecht op dat we ons heel erg lijken te focussen op zittende oudere medewerkers, maar dat het een minstens net zo belangrijke vraag is hoe we oudere medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk kunnen krijgen.

Future of work binnen de NS
Na deze twee wetenschappelijke uiteenzettingen, nam drs. Maarten Willems, projectleider strategieprojecten bij de Nederlandse Spoorwegen het woord voor een meer illustratief praktijkverhaal. “November 2017 vroeg onze COO hoe wij de toekomst van werken bij de NS voor ons zagen? Je moet weten dat de NS dit jaar 180 jaar bestaat en wij vrij traditioneel georganiseerd zijn. Er zijn duidelijke scheidingen tussen afdelingen en functies, terwijl er door nieuwe ontwikkelingen steeds meer overlap ontstaat. Veranderingen hebben steeds meer impact op verschillende delen van het bedrijf en kunnen daardoor voor een geel of rood sein komen te staan. Dit project was een prachtige uitnodiging om onze eigen reisplanner voor de toekomst te gaan maken.” Inmiddels kijkt de zaal naar een volledig getekende PowerPoint. “Tekeningen die mijn vrouw gemaakt heeft om te illustreren wat er in mijn hoofd zit”, licht Maarten toe. Want dat was nogal wat. Na een cursus snellezen gevolgd te hebben, verslond hij boek na boek om vervolgens zelf workshops te gaan geven over de veranderende toekomst van werk.

Een interessant verhaal en dito discussie volgen, waarna de groep zich opsplitst om samen nog wat uitgebreider te kijken naar implicaties voor wetenschappelijk vervolgonderzoek. Dat er nog veel werk aan de winkel is voelt iedereen. Evenals dat bijeenkomsten als deze misschien wel meer vragen oproepen dan beantwoorden. Aan de wetenschappers om die antwoorden te gaan vinden. Bij voorkeur in een krap tijdsbestek aangezien het bedrijfsleven aangeeft snelle onderzoeksresultaten te waarderen boven langdurende onderzoeksprojecten. En dan het liefst ‘real-time’ onderzoek, met een praktische vertaalslag, design thinking. Kortom een vruchtbare middag met genoeg nieuwe stof tot nadenken.

Meer weten over deze middag of de Future of Work hub?
Wil je meer weten over wat er deze middag besproken is? Lees dan het uitgebreide verslag. Wil je ook betrokken worden bij de Future of Work hub? neem dan contact op met Thomas Martens (t.a.m.martens@uu.nl).