Kei Otsuki benoemd tot hoogleraar International Development Studies

Kei Otsuki wordt per 1 november 2023 benoemd tot hoogleraar International Development Studies bij het departement Sociale Geografie en Planologie aan de faculteit Geowetenschappen.

International Development Studies is het vakgebied waarin we ons afvragen: hoe bevorderen we duurzame en rechtvaardige ontwikkeling over de hele wereld?

Kei Otsuki

Onderzoeksexpertise

Wat is ‘duurzame ontwikkeling’? Wat betekent het om een plaats, mensen of omgeving duurzaam te ontwikkelen? Wie profiteert van deze ontwikkeling, wie verliest? Waarom? Otsuki’s onderzoeksexpertise is International Development Studies, en ze onderzoekt wat ‘ontwikkeling’ onder de duurzaamheidsagenda doet met verschillende plaatsen, mensen en omgevingen wereldwijd.

Impact

“Dit komt omdat ‘duurzame ontwikkeling’ vaak op de agenda wordt gezet door experts en beleidsmakers, ver weg van waar de mensen en plaatsen die ontwikkeld moeten worden zich bevinden. Als onderdeel van het vakgebied Sociale Geografie en Planologie onderzoek ik de sociale en materiële gevolgen van de door experts gestuurde blauwdrukontwikkeling op het dagelijks leven van mensen in verschillende geografische gebieden. Ik wil ook graag begrijpen hoe mensen op creatieve wijze actie ondernemen om hun eigen duurzame ontwikkeling vorm te geven.”

Samenwerking

Otsuki werkt samen met verschillende groepen mensen - waaronder deskundigen, activisten en burgers uit voornamelijk Afrika, Latijns-Amerika en Azië - om naar verschillende stemmen te luisteren en nieuwe wegen te bedenken om zo tot duurzame ontwikkeling te komen.

“In de praktijk omarm ik een actor-georiënteerd, territoriaal en translokaal perspectief om de lokaal-mondiale verbindingen en betwiste relaties tussen verschillende sociale actoren op verschillende schalen te begrijpen.”

Huidig onderzoek

Otsuki deed onderzoek naar verstedelijking in het Braziliaanse Amazonegebied, aanpassing aan klimaatverandering in Ghana en verschillende vormen van gedwongen verplaatsing en hervestiging in Mozambique. Momenteel werkt ze aan inclusieve stedelijke en infrastructurele ontwikkeling in verschillende steden in Latijns-Amerika en Afrika; en aan opkomende winningssteden in de grensgebieden van de winning van delfstoffen en aardgas in de Global South tijdens het proces van energietransitie. “Mijn meest recente internationale onderzoeksproject gaat over het volgen van de verstedelijkingseffecten van de nieuwe hoofdstad van Indonesië op de bos-, water- en kustgebieden van Borneo.”

Laudatio Wilco Hazeleger

Decaan Geowetenschappen Wilco Hazeleger: Het werk van Kei is van groot belang voor onze faculteit en de maatschappij in het algemeen. De samenleving staat wereldwijd voor duurzaamheidsuitdagingen. De aandacht voor internationale ontwikkeling en daarmee samenhangende eerlijke en rechtvaardige transities wordt steeds relevanter. Kei zal blijven bijdragen aan deze kwesties met haar onderwijs, haar onderzoek en door contact te leggen met externe belanghebbenden om impact te bereiken.