Jonge werknemers ondervinden meer nadelen van thuiswerken

Man werkt thuis achter computer en laptop met koptelefoon op

"Volledig thuiswerken komt twintigers en dertigers niet ten goede", kopt NRC en ook de Volkskrant besteedt aandacht aan wat de krant noemt "het grote thuiswerkexperiment"dat voorlopig geen einddatum kent." Professor Tanja van der Lippe, hoogleraar Sociologie en verbonden aan de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht deelt in beide kranten de wetenschappelijke kennis op dit vlak.

Jongeren die nu thuis moeten werken, hebben daar veel meer nadelen van dan hun oudere collega's, concludeert NRC. Ze missen rolmodellen, een netwerk, hulp van collega's en hun kwaliteiten op het werk worden minder gezien, waardoor ze minder kans maken op promotie. Zeker jonge medewerkers, vooral twintigers en dertigers, komt volledig thuiswerken ook niet ten goede, zegt hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht Tanja van der Lippe. Uiteindelijk kan het volgens haar de ongelijkheid op de arbeidsmarkt zelfs vergroten.

Uiteindelijk kan het langdurige thuiswerken de ongelijkheid op de arbeidsmarkt zelfs vergroten.

"Je zou verwachten dat oudere medewerkers het moeilijker hebben omdat ze minder goed zijn met digitale technologie”, zegt Van der Lippe. Maar de problemen die jongere werknemers ervaren bij overmatig thuiswerken, zijn fundamenteler. "ik denk dat het zeer onverstandig is om nu al te zeggen: ook ná corona werken we veel vaker thuis”, aldus de hoogleraar.

Minder snel carrière, minder snel vaste baan

Ook de Volkskrant analyseert het massale thuiswerken sinds de coronacrisis. Wat betekent dit op de langere termijn voor de BV Nederland? vraagt de krant zich af. "Jonge werknemers raken professioneel geïsoleerd", waarschuwt professor Van der Lippe. "Het kan ertoe leiden dat ze minder snel klimmen op de carrièreladder of een vast contract krijgen. De gevolgen daarvan moeten we volgens Van der Lippe niet onderschatten. ‘Als die jongeren niet aan een vaste baan komen, worden andere stappen in het leven verder uitgesteld. Vrouwen krijgen hun eerste kind nu gemiddeld op hun 30ste; als dat nog later wordt, brengt dat grote medische en maatschappelijke kosten met zich mee."

Er zijn nog meer tegenstellingen op de werkvloer die door corona worden uitvergroot, voegt de Volkskrant eraan toe. Die tussen hoogopgeleiden, die oververtegenwoordigd zijn in functies die vanuit huis kunnen worden uitgevoerd, en laagopgeleiden die vaker buitenshuis werken en dus een veel groter risico lopen om besmet te raken.