4 mei 2018

Jan Brouwer Scriptieprijs 2018 voor Elsbeth Blok-den Braber

Uitreiking Jan Brouwer Scriptieprijs 2018. V.l.n.r. Helen de Hoop, Elsbeth Blok-den Braber, Marlies Veldhuijzen vZ. Bron: khmw.nl
Uitreiking Jan Brouwer Scriptieprijs 2018. V.l.n.r. Helen de Hoop, Elsbeth Blok-den Braber, Marlies Veldhuijzen vZ. Bron: khmw.nl

Op 20 april kreeg Elsbeth Blok-den Braber, alumna van de onderzoeksmaster Nederlandse Letterkunde, een mooie prijs voor haar scriptie: de Jan Brouwer Scriptieprijs Taal- en Literatuurwetenschappen 2018 van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 

Veerse rederijkerskamer

In haar scriptie, getiteld ‘Dichtkunst beminnende Leden der Redenzaal binnen Vere’, een onderzoek naar de location of value in de verzenboeken van de Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren (1681-1794), onderzoekt Blok-den Braber een corpus zeventiende- en achttiende-eeuwse verzenboeken met gedichten uit de Veerse rederijkerskamer én de overgebleven statuten en rekeningboeken. Dat levert verhelderende inzichten op over de vragen van de prins en de antwoorden daarop die in de verzenboeken terechtkomen.

Uit het juryrapport: Zo komt ze erachter dat de rederijkers oorspronkelijk elke week op zondag bijeenkwamen, maar dat dat rond 1700 veranderde. In de verzenboeken stelt de prins dan de vraag waarom de leden besloten hebben niet meer op zondag te vergaderen. De meeste broeders antwoorden daarop dat ze de zondag voortaan aan God willen wijden of dat hun vrouwen het niet meer leuk vinden dat ze altijd op zondagavond van huis zijn. De rekeningboeken geven onder andere informatie over het aantal leden van de kamer en de statuten van de regels die er golden. Zo mochten leden niet zomaar zonder geldige reden wegblijven of een toneelrol weigeren. Ook “remoer” was niet toegestaan, hetzij met woorden, hetzij met vechten.

Jurycommentaar

De jury prees de scriptie onder meer om de heldere analyse en rapportage, en om het vele verzette werk:

Ze heeft een enorme inspanning verricht en de bergtop bereikt met een indrukwekkende en hoogst originele scriptie. Deze scriptie over de achttiende-eeuwse Veerse rederijkers heeft een verrassend nieuw beeld geschapen van de activiteiten van een tot nu toe onbekende rederijkerskamer in een tijd, waarvan tot nu toe gedacht werd dat rederijkerskamers toen nauwelijks nog bestonden, laat staan floreerden. De auteur wist met haar scriptie de jury van het begin tot het eind geboeid te houden.

Blok-den Braber ontving de prijs uit de handen van Marlies Veldhuijzen van Zanten, voorzitter van het Jan Brouwer Fonds.