Isabel Arends herbenoemd als decaan Bètawetenschappen

Isabel Arends

Prof. dr. Isabel Arends is per 1 juli door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht herbenoemd als decaan van de faculteit Bètawetenschappen.

Volgens collegevoorzitter Anton Pijpers heeft de faculteit zich de afgelopen vier jaar erg goed ontwikkeld en is er veel enthousiasme over de wijze waarop Arends de faculteit leidt. ‘Ik heb een uitgebreide ronde gemaakt langs het faculteitsbestuur, de departementshoofden en de faculteitsraad,’ zegt Pijpers. ‘Mensen zijn uitermate positief. Ze noemen Isabel open, enthousiast, gericht op samenwerken, met oog voor het teamperspectief. Ik herken dat zelf ook. Ze legt binnen de overleggen met ons en de andere decanen ook een groot strategisch inzicht en veel daadkracht aan de dag. Ik ben heel blij dat ze nog vier jaar door wil gaan!’

Ik verwacht dat ik samen met de mensen in de faculteit én het CvB de komende jaren verder kan bijdragen aan de thema’s die mij na aan het hart liggen.

Arends is verheugd over het in haar gestelde vertrouwen. “Ik vind het eervol om langer de decaan van de faculteit Bètawetenschappen te mogen zijn. Dat er betrokken en kundige mensen werken wist ik al, maar ook de positieve energie van de collega’s zorgt voor een fijne werksfeer. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van duurzame groei. Groei in onderwijs en onderzoek. En ik verwacht dat ik samen met de mensen in de faculteit én het CvB de komende jaren verder kan bijdragen aan de thema’s die mij na aan het hart liggen; inclusiviteit, Open Science, Erkennen en Waarderen, ondernemerschap  en innovatief onderwijs.”

Over Isabel Arends

Isabel Arends studeerde fysische organische chemie aan de Universiteit Leiden en promoveerde in 1993 cum laude op het proefschrift ‘Thermolysis of arene derivatives with coal-type hydrogen donors’. Na een jaar als postdoc bij het Steacie Institute for Molecular Sciences in Ottawa, Canada, ging ze in 1995 aan de slag bij de TU Delft. In 2007 werd ze benoemd tot hoogleraar en in 2013 voorzitter van de afdeling Biotechnologie van de faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW).

In 2016 richtte ze het TU Delft Bioengineering Institute op. In 2018 kwam Isabel naar de UU als decaan en hoogleraar Sustainable Organic Chemistry. Isabel Arends is lid van de KNAW en is gespecialiseerd in nieuwe technieken waardoor chemische processen duurzamer worden. Ze was één van de eerste onderzoekers die chemische en biokatalyse-processen met elkaar combineerde.

In 2020 zette ze namens de bètadecanen, in het kader van het Sectorplan Bèta en Techniek, de bèta-lerarenkamer op voor de verbetering van werving en facilitering van potentiële bèta-leraren in de wiskunde, informatica, natuurkunde en scheikunde.