Irma Meijerman benoemd tot vice-president Europa van de ISSOTL

Irma meijerman

Met ingang van 1 juli 2022 is Irma Meijerman benoemd tot vice-president Europa van de International Society of Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL).

Irma Meijerman is Senior Fellow van het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT) en Universitair hoofddocent bij het departement Farmaceutische wetenschappen. Als CAT zijn we bijzonder trots op de eervolle benoeming van Irma tot vice-president Europa van ISSOTL.

Het CAT biedt docenten SoTL Grants vanuit de Educational Scholarship pijler, die hen kunnen ondersteunen bij het doen van onderzoek naar hun eigen onderwijs. Met de Utrecht Roadmap for Scholarship of Teaching and Learning (UR-SoTL) worden docenten stap-voor-stap geholpen bij het uitdenken van hun SoTL-project.

Het belangrijkste doel van SoTL is om het leren van studenten te verbeteren. Door gebruik te maken van een SoTL-aanpak worden docenten aangemoedigd om hun eigen onderwijspraktijk op systematische wijze te verbeteren, het effect van hun onderwijs op het leren van studenten te evalueren, en uiteindelijk hun ervaringen te delen zodat anderen op hun bevindingen kunnen reflecteren. Omdat de resultaten van SoTL worden gedeeld, draagt SoTL bij aan onze kennis over onderwijs en leren binnen een discipline. SoTL is een research-informed aanpak waarbij (disciplinaire) onderwijskundige kennis wordt gebruikt om het eigen onderwijs te optimaliseren.

Irma is zeer betrokken bij het vergroten van het bewustzijn van het belang en de voordelen van SoTL en bij het ondersteunen van docenten die aan de slag willen met SoTL aan de Universiteit Utrecht. Als Senior Fellow van het CAT is Irma betrokken geweest bij het initiëren van verschillende initiatieven voor SoTL, zoals de jaarlijkse Utrechtse SoTL-conferentie, een special interest group (SIG) over SoTL, en de SoTL-grants die het CAT beschikbaar stelt. Samen met Lindy Wijsman en Femke Kirschner schreef ze de Utrecht Roadmap for Scholarship of Teaching and Learning een zeer nuttig, gratis beschikbaar, instrument voor iedereen die zich als docent wil ontwikkelen en de eigen onderwijspraktijk wil optimaliseren. Binnen de faculteit Bètawetenschappen heeft zij een cursus ontwikkeld over het verbeteren van je onderwijs volgens de principes van SoTL en begeleidt zij een groep docenten van de afdeling Farmaceutische Wetenschappen bij hun SoTL-werk. Onlangs heeft zij een grote subsidie van het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs toegekend gekregen voor het project 'Get started and keep going with SoTL!'.  Het doel van dit driejarige project is om SoTL structureel te integreren binnen de UU door het aanstellen van SoTL-advocaten en het oprichten van facultaire learning communities over SoTL binnen elke faculteit.

Haar benoeming tot vice-president Europa van de ISSOTL biedt haar nieuwe mogelijkheden om haar eigen werk als SoTL-ambassadeur voort te zetten, en SoTL te stimuleren aan universiteiten in Nederland en daarbuiten. Haar uiteindelijke doel is te komen tot een cultuur waarin SoTL meer en meer de standaard, erkende, manier is van verbeteren en innoveren van onderwijs en leren binnen het Hoger Onderwijs.