Educational Scholarship

Wetenschappelijk onderwijs vraagt ook om een wetenschappelijke benadering van ons eigen onderwijs. Het Centre for Academic Teaching van de Universiteit Utrecht stimuleert docenten om zich te ontwikkelen en hun eigen onderwijs voortdurend te onderzoeken.

Laptop met site onderwijsevaluatie: multisource feedback.
Multisource Feedback is een van de vele programma´s die de universiteit inzet in het kader van Scholarship of Teaching & Learning om met docenten het eigen onderwijs te evalueren.

De Universiteit Utrecht stimuleert Educational Scholarship om de kennis over hoger onderwijs te vergroten.

Academici worden gestimuleerd om een research informed benadering te hanteren voor hun onderwijs: disciplinaire kennis, praktische kennis en wetenschappelijke kennis worden gecombineerd om meer inzicht te krijgen in het leren van studenten. 

Wanneer het doel van de Educational Scholarship vooral is om de onderwijspraktijk in de eigen cursus te evalueren, noemen we dat Scholarship of Teaching & Learning (SoTL). Wanneer het doel is om een bijdrage te leveren aan de theoretische kennisbasis van het wetenschappelijk onderwijs binnen een vakgebied, oftewel vakdidactiek, verwijzen we naar Discipline-Based Education Research (DBER). Zowel SoTL als DBER zijn research informed benaderingen van het onderwijs. Er is geen strikte scheiding tussen deze benaderingen, maar ze vormen eerder een continuüm.

Academische docenten die betrokken zijn bij Educational Scholarship, dragen bij aan de kennis over 'wat werkt en waarom' van het onderwijs binnen hun eigen vakgebied. Het bevordert ook de kennis van het doceren en leren en verbetert de kwaliteit van het doceren en het onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast stimuleert de betrokkenheid bij Educational Scholarship docenten om kritischer na te denken over hun eigen lesgeven en worden zij geïnspireerd om hun onderwijs te innoveren.

Het Centre for Academic Teaching ondersteunt deze cultuurverandering door goede voorbeelden beschikbaar te stellen aan collega-academici en door hen met elkaar in contact te brengen via communities en bijeenkomsten. Er zijn verschillende programma’s en fondsen beschikbaar om het hele scala van Educational Scholarship te ondersteunen. Het CAT ondersteunt ook de beursaanvragen bij het nationale Comeniusprogramma. De ambitie is om in 2019 te starten met een Teaching Scholarship Programme en een innovatiefonds voor SoTL-subsidies.